Baggrund

Du er her: Forside Forside Baggrund Årshjul

 
Om kommunen Baggrund Årshjul Styringskoncept Digital plan Redegørelse Tillæg Høring

Årshjul

En traditionel kommunalplan revideres hvert 4. år. Jammerbugt Kommunes helhedsplan opdateres hvert år, da der hele tiden træffes nye beslutninger og sker ændringer i vor omverden, som nødvendiggør mindre justeringer af politiske prioriteringer hvert år ved budgetlægningen. Hvert år foretager vi derfor mindre justeringer i kommunens planlægning - som synliggøres i en revideret sammenskreven udgave af helhedsplanen (et tillæg til hovedrevisionen).

Den årlige revision omfatter en gennemgang af alle politikområder for ændringer som følge af ny lovgivning og udspil fra regeringen, som har indflydelse på kommunens måde at prioritere og udføre en service for borgere, erhvervsliv og foreninger. Det betyder i praksis, at alle mål gennemgås, nye politikker, institutioner og samarbejdspartnere revideres, og der indarbejdes konsekvensrettelser i det omfang, det har betydning for formulering af nye politikker, administrativ praksis og service.

I første kvartal gøres der status over de eksisterende beretninger, aftaler og planer for de enkelte afdelinger og institutioner i Jammerbugt Kommune. Med dette som udgangspunkt indledes en intern dialogfase med det formål at undersøge om afrapporteringen giver anledning til at ændre i de eksisterende visioner, mål og servicemål. Når budgetlægningen startes op, sendes nye visioner, mål og servicemål i høring sammen med budgetlægningsovervejelserne. I sidste kvartal af året vedtages et endeligt budget, en revideret helhedsplan besluttes og offentliggøres.

Helhedsplanen for Jammerbugt Kommune indgår i en dynamisk proces sammen med den øvrige økonomiske planlægning. Det er vigtigt, at der løbende sker en opfølgning på målsætningerne, som det er beskrevet under årshjulet, så kommunalbestyrelsen har mulighed for at korrigere indsatsen i tide. Helhedsplanen hænger sammen med budgetproceduren, idet der hvert år sker en gennemgang af status på målsætninger parallelt med budgetproceduren.

Der vil dog stadig blive gennemført en større planrevision hvert 4. år, efter revisionstemaerne er fastlagt i en forudgående planstrategi. Årshjulet for den årlige gennemgang af planlægningen i forholdet til budgetlægningen ses på figuren til højre.  

 

Illustration af årshjulet

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Aflyst