Redegørelse

Du er her: Forside Forside Redegørelse Ændringer i politikker

 
Om kommunen Baggrund Redegørelse Dialog Analyser Ændringer i politikker Ændringer i retningslinjer Ændringer i rammer Miljøvurdering Klima og agenda 21 Tillæg Høring

Ændringer i politikker

Oversigt over ændringer af helhedsplanens del med strukturer og politikker ved revision i 2012/13:

Område Ændringer
Dagtilbud

Ændring af målsætning om åbningstider under fleksible dagtilbud.

Tilføjelse/ændring af institutionstypen "børnehaver med vuggestuegrupper" og "grupper for børn med særlige behov"

Tilføjelse at der skal foretages brugertilfredshedsundersøgelse

Undervisning og fritid

Fokus på inklusion er tilføjet under mål

Ny strategi for natur og kulturformidling

Sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats   
Kultur og fritid Ny folkeoplysningspolitik og ungepolitik

Nye kulturhuse på nedlagte skoler

Nyt ungeråd

Landdistriktsudvikling Reviderede målsætninger efter vedtagelse af anden generation af landdistriktspolitikken.
Arbejdsmarked Ændringer i aldersgruppen af unge. Nu er indsatsen i forhold til unge op til 30 år.

Ungestrategi og Ungecenter tilføjet 

Socialområdet

Visioner og mål for "socialområdet" og "voksne og handicap" er sammenskrevet under socialområdet

Indsats på digitalisering, frivillighed og omkring "fremtidens sygepleje" 

Sundhed Flere lokale tilbud etableres i lokalområdet

Samarbejde med frivillige

Videomøder og digitalisering i tilbud til ældre

Natur og miljø

Ændringer efter at staten har fremsat nye vand og naturplaner. Særligt omkring grundvand og vandløb.

Information om projekt Jordbrugets fremtid

Infrastruktur og beredskab

Tilføjelse under beredskab om de kommunale redningsberedskab

Fald i trafikulykker

Forsyning Energiområdet præget af ny teknologi, som får konsekvenser for forsynings-området.
Erhverv og turisme

Ny strategi for erhverv, oplevelsesøkonomi og turisme er indarbejdet i visioner og målsætninger. Nyt om projekt kompetenceløft til virksomheder.

Ny turistpolitisk redegørelse

Administrativ organisation Ændringer i målsætninger om aftalestyring, digitalisering og regelforenkling. En ny kommunal hjemmeside skal gøre selvbetjening lettere og mere tilgængelig.
Politisk organisation Ligestillingsstrategi tilføjet
Kommunale ejendomme

Tilfjøelse af målsætning om at investere i energibesparende tiltag, så målsætningen at en 2% årlig reduktion i CO2 opnås.

Strategi for investeringer i energibesparende tiltag og indsats til øget faglighed i bygningsdriften.

Plan og byg

Nye målsætninger for klimatilpasning og på energiområdet.

Ny planlægning for flere vindmøller

Byroller

Nye perspektivområder til byudvikling og varmeforsyning i hovedbyer

Placere servicetilbud tættere sammen, helt i bymidterne.
Ændringer bytyper, idet lokalbyer er ændret til landsbyer, jf. Naturstyrelsens udmelding om definition af landsbyer og yderområdeadministration. Der fokuseret i stede på byernes forskellige roller og forudsætning for udvikling.

Kommunen som arbejdsplads

Social kapital er tilføjet under afsnit "sundhed og trivsel" 

Nyt materiale om ansatte med forskellig etnisk baggrund. 

Ændringerne er foretaget med baggrund i dialogprocesser i forbindelse med udarbejdelse af planstrategi og handlingskatalog. De konkrete ændringer og forslag fra borgere, foreninger og virksomheder, som er indkommet i høringsfasen er kommenteret i hvidbogen.

 

Billede af underskrift

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Aflyst