Redegørelse

Du er her: Forside Forside Redegørelse Analyser Befolkning og demografi

 
Om kommunen Baggrund Redegørelse Dialog Analyser Turistpolitiske overvejelser Befolkning og demografi Byggemuligheder Landskabskarakterkortlægning Værdikortlægning Ændringer i politikker Ændringer i retningslinjer Ændringer i rammer Miljøvurdering Klima og agenda 21 Tillæg Høring

Befolkning og demografi

I forbindelse med revision af arealudlæg til nye boliger, er det vigtigt at sikre arealer i de byer og lokalsamfund, hvor der er en efterspørgsel og byggeaktivitet. Byggeaktiviteten pr. år ses nedenfor fordelt på år og på lokalområder.  

Boligtype 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Pr. år
Parcelhus 49 49 55 110 65 39 63
Rækkehus 45 51 41 29 13 25 34
Etage 12 34 52 8 22 6 20
Andre 1 1 1   27 2 5
Ialt 107 135 149 147 127 72 121

Nye tilflyttede boliger i 2001-2011   

By Nye boliger Pr. år
Aabybro 322 26,8
Fjerritslev 161 13,4
Brovst 158 13,2
Pandrup 150 12,5
Hune 93 7,8
Blokhus 65 5,4
Gjøl 40 3,3
Saltum 30 2,5
Tranum 24 2,0
Birkelse 18 1,5
Kås 16 1,3
Skovsgaard 14 1,2
Thorupstrand 10 0,8
Halvrimmen 8 0,7
V. Hjermitslev 8 0,7

Tilflyttede nye boliger fra 2000 - 2011 fordelt på byer med mere end 15 bolig i tidsperioden.

Arealbehovet for boligerne varierer alt efter om det er parcelhuse, rækkehuse eller etageboliger - og om de nye huse opføres på sanerede arealer i den centrale del af byen eller i byranden. Desuden er der variation på arealbehovet afhængig af om det er efterspørgsel og hvilken type nye boliger der ønskes opført.

Jammerbugt Kommune udarbejder årligt en befolkningsprognose, der for hver by og hvert lokalområde følger udvikling i antal borgere, til- og fraflyttere, ind- og udvandring. Den har det seneste år vist følgende billede. 

Illustration af befolkningsudvikling

Til brug for udarbejdelse af befolkningsprognosen udarbejdes et boligbyggeprogram, hvor der angives forventninger til det kommende boligbyggeri. På den næste figur ses det hidtidige byggeri og forventninger til byggeriet i de kommende år.

 

Illustration af boligbyggeprogram

 

Det fremgår af tallene, at der i en periode fra 2005-2007 blev bygget mange parcelhuse, og at boligbyggeriet iøvrigt har ligget på et meget lavt niveau i de seneste år. Det forventes, at byggeriet i løbet af en kort årrække kommer igang igen. Arealbehovet til parcelhuse er større end til rækkehuse og etageboliger, da de i højere grad opføres i de centrale dele af byerne, hvor der bliver tale om huludfyldning eller sanering af ældre ejendomme.

Ovennævnte materiale og forudsætninger iøvrigt der er beskrevet i kommunens befolkningsprognose ligger til grund for ændringer i arealudlæg og anvendelse specielt i de største byer i kommunen. Det er muligt at studere baggrundsmaterialet nærmere, jf. interne links i boksene til højre. 

 

 

Billede af børn i rundkreds

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget