Redegørelse

Du er her: Forside Forside Redegørelse Dialog

 
Om kommunen Baggrund Redegørelse Dialog Idefase Planstrategi Høringsfase Analyser Ændringer i politikker Ændringer i retningslinjer Ændringer i rammer Miljøvurdering Klima og agenda 21 Tillæg Høring

Dialog

Processen med ændring af helhedsplanen begyndte med et debatmøde i Mediecentret den 5. marts 2012, hvor ca. 110 deltagere drøftede nye indsatser og handlinger, som Helhedsplan13 skal skabe rammer for. Det blev debatteret, hvordan vi bedst indretter og tilpasser strukturer, så ressourer udnyttes bedst muligt.

I idéfasen fra marts til 17. april 2012 er modtaget en lang række ideer med forslag til indhold af Helhedsplan13. Ideerne omfatter blandt andet:

 • Øget fokus på bevægelse og idrætsinstitutioner
 • Nye udstykninger i Birkelse
 • Eventområdet
 • Hovedbyernes skoler og uddannelsesmiljøer
 • Kompetenceløft af ledige
 • En stor loyal og dygtig medarbejderstab
 • Alternative energiformer og borgerinddragelse i forbindelse hermed
 • Nyt varmeværk i Aabybro
 • Placeringsmuligheder for vindmøller

De enkelte ideerne til ændringsforslag til helhedsplanen er undersøgt og kommenteret i en hvidbog, hvor ændringer i Helhedsplan13 også er beskrevet.

 

De ældre udgaver af helhedsplanen fremgår af www.jammerbugt.dk/helhedsplan, hvor de tidligere dialogprocesser omkring Helhedsplan09 og Helhedsplan11 (tillæg nr. 2) kan ses. Der er i hvidbøgerne til disse planer opridset en række emner til kommende revision af helhedsplanen. Disse emner er eksempelvis:

 • Uddannelsescampus og skoler
 • Erhvervsområde i Skovsgaard
 • Dialog med landbrugets partnere
 • Energi, klima og biogasplanlægning
 • Udvikling af Fjerritslev by
 • Begravelsesplads
 • Vindmølleplaceringer ved Kaas Avlsgaard, Ingstrup, Saltum, Bonderup, Janum og Arentsminde
 • Jordbrugsparceller

Nogle af emnerne er indgået ved udarbejdelse af Helhedsplan13, mens andre emner ikke længere har været relevante at arbejde videre med.

 

Billede af dialog i en café til dialogmøde den 5. marts 2012 i Mediecentret

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget