Redegørelse

Du er her: Forside Forside Redegørelse Dialog Høringsfase

 
Om kommunen Baggrund Redegørelse Dialog Idefase Planstrategi Høringsfase Analyser Ændringer i politikker Ændringer i retningslinjer Ændringer i rammer Miljøvurdering Klima og agenda 21 Tillæg Høring

Høringsfase

Forslag til Helhedsplan13 har i perioden fra den 20. november 2012 til den 29. januar 2013 været i offentlig høring. Der er i høringsfasen indkommet 16 høringssvar fra personer, erhvervsdrivende, foreninger og myndigheder.

Det samlede materiale med høringsmateriale er kommenteret i en hvidbog, som også beskriver forslag til ændringer - som er foreslået vedtaget ved endelig vedtagelse af Helhedsplan13.

 

 

Billede af frø der spirer

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Aflyst