Redegørelse

Helhedsplan13 er ændret efter vedtagelse af planstrategi, et handlingskatalog og en idéfase i april-maj måned 2012. Det kan du læse mere om under punktet "dialog".

Ændringer i forhold helhedsplanens hidtidige indhold fremgår af de underliggende sider, hvor du også kan finde diverse baggrundsnotater. 

Miljøvurdering og redegørelse for den hidtidige og fremtidige indsats vedrørende klima og agenda 21 findes også her.

 

Billede af grønne blade

Interne links

 

Eksterne links