Redegørelse

Du er her: Forside Forside Redegørelse Miljøvurdering Ikke teknisk resumé

 
Om kommunen Baggrund Redegørelse Dialog Analyser Ændringer i politikker Ændringer i retningslinjer Ændringer i rammer Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljømål Boligområder Erhvervsområder Offentlige områder Rekreative områder Skovrejsningsområder Vindmølleområder Biogasområder Klima og agenda 21 Tillæg Høring

Ikke teknisk resumé

Jammerbugt Kommune har gennemført en miljøvurdering af rammer og retningslinier i Forslag til Helhedsplan13.

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Link: LBK nr. 936 af 24. september 2009) har myndigheder pligt til at miljøvurdere planer og programmer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan have væsentlig indvirkning på miljøet. Påvirkningen af miljøet vurderes ud fra et bredt miljøbegreb, der både omfatter sundhed, forurening, flora og fauna, landskab mm.

De planændringer der er miljøvurderet er identificeret i forhold til den hidtil gældende planlægning.

Efterfølgende er det fastlagt, hvilke vurderingsparametre, der skal miljøvurderes for. Vurderingsparametrene er fastlagt udfra Jammerbugt Kommunes Planstrategi og Strategi for Agenda 21 samt de vurderingskriterier, der er fastlagt i lov om miljøvurdering.

 

Miljøvurderingen behandler følgende emner: 

  • Nye boligområder i Birkelse og Gjøl.
  • Nyt erhvervsområde i Aabybro.
  • Nye rekreative områder i Pandrup.
  • Nye områder til offentlige formål i Kaas.
  • Nye skovrejsningsområder, ca. 2.900 ha.
  • Nye vindmøllerområder ved Kærhuse, Østrup og Rendbæk Øst.
  • Nyt område til biogasanlæg ved Mou Kær.


Indenfor hvert emne beskrives 0-alternativet. I miljøvurderingen af hver planændring redegøres der for påvirkningen af miljøet. I miljøvurderingen beskrives generelle vurderinger af de forhold, der kan have indvirkning på miljøet, og de afbødende tiltag, der bør overvejes i forbindelse med detailplanlægningen af eksempelvis byudvikling.

 

Billede af nyt boligområde på Gjøl

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget