Tillæg

Du er her: Forside Forside Tillæg 17 - Kommuneplantillæg nr. 17

 
Om kommunen Baggrund Redegørelse Tillæg Kladde Politisk behandling Forslag Vedtaget 29 - Kommuneplantillæg nr. 29 30 - Kommuneplantillæg nr. 30 32 - Kommuneplantillæg nr. 32 31 - Kommuneplantillæg nr. 31 21 - Kommuneplantillæg nr. 21 23 - Butiksformål ved Lundbakvej Genvedtagne tillæg 24 - Kommuneplantillæg nr. 24 17 - Kommuneplantillæg nr. 17 pdf forside 33 - Kommuneplantillæg nr. 33 34 - Kommuneplantillæg nr. 34 Høring

17 - Kommuneplantillæg nr. 17

Kommuneplantillæg nr. 17


Forslag


Status Forslag 
Plannavn Kommuneplantillæg nr. 17 
Dato for offentliggørelse af forslag 19. december 2016 
Høringen start 19. december 2016 
Høringen slut 27. februar 2017 
Gælder for hele kommunen? Ja 
Redegørelse

Formålet med dette Kommuneplantillæg nr. 17 er at fastlægge en ny kommuneplanramme, der muliggør lokalplanlægning for vindmøller i Nørre Økse Sø.

Lokalplan 16-001 Vindmøller ved Nørre Økse Sø, Halvrimmen er udarbejdet sideløbende med kommuneplantillægget.

Kommuneplantillæg nr. 17 og Lokalplan 16-001 ledsages af Miljørapport, Vindmøller ved Nørre Økse Sø, der indeholder VVM-redegørelse og miljøvurdering.

Området i Nørre Økse Sø er udpeget som vindmøllepark i Retningslinje 4.7 Vindmølleparker i Helhedsplan13. Rammeområdet ligger udenfor afgrænsningen af vindmølleparken, afgrænsningen ændres således så området udvides jf. det endelige projekt. se nedenstående kort.

Der udlægges endvidere et støjkonsekvensområde omkring møllerne jf. nedenstående kort.

Kommuneplanens retningslinje vedr. udseende for møller over 25 meter ændres således, at harmoniforholdet for møller over 100 meter udgår, og erstattes af et krav om alle møller i en park skal have samme harmoniforhold. Dette gøres for at muliggøre brug af moderne mølletyper med større produktion og bedre støjforhold for naboer. 

Nuværende retningslinje

4.11 Udseende for møller over 25 meter
Vindmøller skal opføres med rørtårne og forsynes med 3-bladede rotorer.
Møllerne skal være lysegrå og refleksfri.
Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter skal være 1:1 +/- 10 % for vindmøller, der er op til 100 m høje.
Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter skal være mellem 1:1,1 og 1:1,35 for vindmøller mellem 100 og 150 meter.
Vingernes omdrejningsretning skal være med uret (betragtet med vinden).
Møllerne må ikke forsynes med reklamer ud over firmanavn på møllehuset.
Der må ikke etableres belysning af møller – bortset fra afmærkning, der er nødvendig af hensyn fly- og sejladssikkerheden.


ny retningslinje

4.11 Udseende for møller over 25 meter
Vindmøller skal opføres med rørtårne og forsynes med 3-bladede rotorer.
Møllerne skal være lysegrå og refleksfri.
Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter skal være 1:1 +/- 10 % for vindmøller, der er op til 100 m høje.
Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter skal være det samme for alle møller i en park
Vingernes omdrejningsretning skal være med uret (betragtet med vinden).
Møllerne må ikke forsynes med reklamer ud over firmanavn på møllehuset.
Der må ikke etableres belysning af møller – bortset fra afmærkning, der er nødvendig af hensyn fly- og sejladssikkerheden.

Ligeledes ændres retningslinje 4.9 så det så det skal fremstå som møllerne står med samme afstand. Dette sker da det kan være nødvendigt eller hensigtsmæssigt at lade afstanden variere med nogle få procent for at løse tekniske problemer, eller at sikre naturmæssige interesser som beskyttet natur.


Nuværende retningslinje

4.9 Opstillingsmønstre
I parker med fem vindmøller eller derunder skal møllerne opstilles på én ret linje. I parker med mere end fem møller kan de opstilles i en bue, i parallelle rækker eller i grid. Møllerne skal have samme indbyrdes afstand.


Ny retningslinje

4.9 Opstillingsmønstre
I parker med fem vindmøller eller derunder skal møllerne opstilles på én ret linje. I parker med mere end fem møller kan de opstilles i en bue, i parallelle rækker eller i grid. Møllerne skal fremstå med samme indbyrdes afstand.

 

Miljørapport

pdf Nr_okse_miljoerapport.pdf (36.4 MB)

Resume af miljørapport

pdf Nr_okse_miljoerapport-resume_a.pdf (26.6 MB) 

 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg med VVM 


Nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:
16.T1

Status

Aflyst