Tillæg

Du er her: Forside Forside Tillæg 21 - Kommuneplantillæg nr. 21

 
Om kommunen Baggrund Redegørelse Tillæg Kladde Politisk behandling Forslag Vedtaget 29 - Kommuneplantillæg nr. 29 30 - Kommuneplantillæg nr. 30 32 - Kommuneplantillæg nr. 32 31 - Kommuneplantillæg nr. 31 21 - Kommuneplantillæg nr. 21 pdf forside 23 - Butiksformål ved Lundbakvej Genvedtagne tillæg 24 - Kommuneplantillæg nr. 24 17 - Kommuneplantillæg nr. 17 33 - Kommuneplantillæg nr. 33 34 - Kommuneplantillæg nr. 34 Høring

21 - Kommuneplantillæg nr. 21

Kommuneplantillæg nr. 21


Vedtaget


Status Vedtaget 
Plannavn Kommuneplantillæg nr. 21 
Dato for offentliggørelse af forslag 18. marts 2016 
Høringen start 18. marts 2016 
Høringen slut 13. maj 2016 
Dato for vedtagelse 16. juni 2016 
Dato for ikrafttræden 20. juni 2016 
Gælder for hele kommunen? Nej 
Redegørelse

Kommuneplantillægget indeholder dels udvidelse af rammeområde 29.B1 Nørhalne, Boligområde og dels udtagelse af rammeområde 29.E1 Vadumvej Erhverv, Erhvervsområde.

Baggrunden for at udvide boligområdet i Nørhalne er et ønske om at sikre et attraktivt udbud af byggegrunde i Nørhalne. Nørhalne er en af de byer i Jammerbugt Kommune med befolkningsfremgang.

Rammen for erhvervsbyggeri udtages. Området indeholder ingen eksisterende erhvervsvirksomheder. Fremtidigt erhverv på det pågældende areal vurderes, at være i strid med ønsket om at udvikle boligområder i den sydøstlige del af Nørhalne.

Kommuneplantillægget sikrer overensstemmelse mellem Jammerbugt Kommuneplan, Helhedsplan13 og Lokalplan 29-003. 

Rammeområde 29.B1 omfatter hovedparten af Nørhalne by. De eksisterende rammebestemmelser videreføres uændret. Området kan således anvendes til boligformål i op til 8,5 meters højde. Minimumgrundstørrelsen er 700 m2 ved åben-lav bebyggelse, 800 m2 ved dobbelthuse og 350 m2 for hver boligenhed ved øvrig tæt-lav bebyggelse. 

Rammeområdet udvides mod sydøst med ca. 6,2 ha. og giver mulighed for at opføre nye parcelhus og rækkehuse i Nørhalne. Området grænser mod nord og vest op til eksisterende boligområder i Nørhalne. Området grænser op til Sulstedvej mod øst. Syd for området ligger boliger ved vadumvej samt landbrugsarealer. Området vejbetjenes ad en ny gennemgående vej fra Sulstedvej og Gustav Zimmersvej. Der etableres stiforbindelse fra den nye vej til arealet syd for lokalplanområdet. Såfremt dette areal udnyttes til fremtidige boliger, vil stien sikre forbindelse mellem områderne.

 

 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM 


Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:
29.E1
29.B1
Nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:
29.B1
Status

Vedtaget