Tillæg

Du er her: Forside Forside Tillæg 29 - Kommuneplantillæg nr. 29

 
Om kommunen Baggrund Redegørelse Tillæg Kladde Politisk behandling Forslag Vedtaget 29 - Kommuneplantillæg nr. 29 pdf forside 30 - Kommuneplantillæg nr. 30 32 - Kommuneplantillæg nr. 32 31 - Kommuneplantillæg nr. 31 21 - Kommuneplantillæg nr. 21 23 - Butiksformål ved Lundbakvej Genvedtagne tillæg 24 - Kommuneplantillæg nr. 24 17 - Kommuneplantillæg nr. 17 33 - Kommuneplantillæg nr. 33 34 - Kommuneplantillæg nr. 34 Høring

29 - Kommuneplantillæg nr. 29

Kommuneplantillæg nr. 29


Vedtaget


Status Vedtaget 
Plannavn Kommuneplantillæg nr. 29 
Dato for offentliggørelse af forslag 29. august 2016 
Høringen start 29. august 2016 
Høringen slut 7. november 2016 
Dato for vedtagelse 15. december 2016 
Dato for ikrafttræden 6. januar 2017 
Gælder for hele kommunen? Nej 
Redegørelse

Kommuneplantillægget er et nyt rammeområde, 02.T2. Området udlægges til teknisk anlæg. Kommuneplantillægget sikrer overensstemmelse mellem Jammerbugt Kommuneplan, Helhedsplan13 og Lokalplan 02-002, Teknisk anlæg, Klim Fjordholmevej, Klim.

Det nye rammeområde er ca. 2 ha stort, og ligger ved Klim Fjordholmevej. Området anvendes idag til landbrugsformål.

I forbindelse med igangværende kabellægning af luftledningen mellem Frøstrup og Klim Fjordholme, skal der opføres en ny 150 kV friluftstation. Opførelsen af en ny højspændingsstation er begrundet i tekniske og forsyningsmæssige behov i det overordnede el-net.

Formålet med kommuneplantillægget er derfor at tilvejebringe plangrundlaget for at etablere en ny højspændingsstation med tilhørende bygningsanlæg og tekniske installationer mv. på arealet.

Samtidig reduceres arealet af rammeområde 02.T1, Vindmøller Klim Fjordholme. Den del af 02.T1, der er udlagt til vej på matr.nr. 35b Klim By, Klim, udtages af rammen. Den pågældende vej er etableret fysisk på ejendommen vest herfor, matr.nr. 72g Klim By, Klim.

 

Lavbundsareal

Rammeområdet er udpeget som lavbundsareal. Grundet topografien i området er det ikke muligt at hæve vandstanden på området uden væsentlige konsekvenser store dele af de tilstødende arealer og landbrugsejendomme. Arealet er derfor ikke egnet til vådområde til reduktion af næringsstoffer. Det er ligeledes ikke egnet til etablering af lavbundsområde, både grundet topografien og det manglende indhold af organisk materiale/tørv i jorden.

 

 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM 


Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:
02.T1
Nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:
02.T1
02.T2
Status

Aflyst