Tillæg

Du er her: Forside Forside Tillæg 31 - Kommuneplantillæg nr. 31

 
Om kommunen Baggrund Redegørelse Tillæg Kladde Politisk behandling Forslag Vedtaget 29 - Kommuneplantillæg nr. 29 30 - Kommuneplantillæg nr. 30 32 - Kommuneplantillæg nr. 32 31 - Kommuneplantillæg nr. 31 pdf forside 21 - Kommuneplantillæg nr. 21 23 - Butiksformål ved Lundbakvej Genvedtagne tillæg 24 - Kommuneplantillæg nr. 24 17 - Kommuneplantillæg nr. 17 33 - Kommuneplantillæg nr. 33 34 - Kommuneplantillæg nr. 34 Høring

31 - Kommuneplantillæg nr. 31

Kommuneplantillæg nr. 31


Forslag


Status Forslag 
Plannavn Kommuneplantillæg nr. 31 
Dato for offentliggørelse af forslag 16. juni 2016 
Høringen start 22. juni 2016 
Høringen slut 31. august 2016 
Gælder for hele kommunen? Nej 
Redegørelse

Kommuneplantillægget er et nyt rammeområde. Området udlægges til blandet bolig og erhverv. Kommuneplantillægget sikrer overensstemmelse med mellem kommuneplanen, Helhedsplan13 og Lokalplan 20-004.

Rammeområdet er ca. 0,5 ha stort, og er beliggende nord for Gjøl Havn i den sydvestlige del af Gjøl By. Området er i dag udlagt til boligformål og indeholder kro samt grønt areal, der anvendes til parkering mv. 

Formålet med kommuneplantillægget er at tilvejebringe plangrundlaget for at anvende området til blandet bolig- og erhvervsformål.

 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM 


Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:
20.B3
20.R3
Nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:
20.BE1
20.B3
20.R3
Status

Aflyst