Tillæg

Du er her: Forside Forside Tillæg 33 - Kommuneplantillæg nr. 33

 
Om kommunen Baggrund Redegørelse Tillæg Kladde Politisk behandling Forslag Vedtaget 29 - Kommuneplantillæg nr. 29 30 - Kommuneplantillæg nr. 30 32 - Kommuneplantillæg nr. 32 31 - Kommuneplantillæg nr. 31 21 - Kommuneplantillæg nr. 21 23 - Butiksformål ved Lundbakvej Genvedtagne tillæg 24 - Kommuneplantillæg nr. 24 17 - Kommuneplantillæg nr. 17 33 - Kommuneplantillæg nr. 33 pdf forside 34 - Kommuneplantillæg nr. 34 Høring

33 - Kommuneplantillæg nr. 33

Kommuneplantillæg nr. 33


Forslag


Status Forslag 
Plannavn Kommuneplantillæg nr. 33 
Dato for offentliggørelse af forslag 6. februar 2017 
Høringen start 6. februar 2017 
Høringen slut 19. april 2017 
Gælder for hele kommunen? Ja 
Redegørelse

I Helhedsplan 13 for Jammerbugt Kommune er området ved Sletten, hvor der i forvejen står 7 eksisterende vindmøller, udpeget som interesseområde for vindmøller. 

Formålet med dette tillægget er at give mulighed for opstilling af i alt 20 nye vindmøller heraf 9 i Jammerbugt Kommune.

Kommuneplantillæg 33 giver mulighed for opførelse af 9 vindmøller med en totalhøjde på min. 140 m og op til 150 m ved Sletten, jf. lokalplanramme 03.T1. Der redegøres for vindmøllernes virkninger på miljøet i vedhæftede miljørapport. Kommuneplantillægget udlægger ligledes område til Vindmølleområde Så følgende tilføjes til retningslinje 4.7

Sletten Op til 150 meter Eksisterende 7 møller i området skal fjernes før nye møller kan opstilles.

Afgræsning af mølleområdet og  støjkonsekvensområde jf. retningslinje 4.16 sker jf. nedenstående kort. Støjkonsekvens vist med rødt og vindmølleområdet med blåt

VVM for projektet kan ses her 

pdf vvmthorupsletten.pdf (8.5 MB)

pdf thorupsletten_bilag_9_visualiseringer.pdf (23 MB)

 

 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg med VVM 


Nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:
03.T1
Status

Vedtaget