Tillæg

Du er her: Forside Forside Tillæg Forslag Kommuneplantillæg nr. 19

 
Om kommunen Baggrund Redegørelse Tillæg Kladde Politisk behandling Forslag Kommuneplantillæg nr. 18 Kommuneplantillæg nr. 12 Kommuneplantillæg nr. 19 Kommuneplantillæg nr. 26 Vedtaget 29 - Kommuneplantillæg nr. 29 30 - Kommuneplantillæg nr. 30 32 - Kommuneplantillæg nr. 32 31 - Kommuneplantillæg nr. 31 21 - Kommuneplantillæg nr. 21 23 - Butiksformål ved Lundbakvej Genvedtagne tillæg 24 - Kommuneplantillæg nr. 24 17 - Kommuneplantillæg nr. 17 33 - Kommuneplantillæg nr. 33 34 - Kommuneplantillæg nr. 34 Høring

Kommuneplantillæg 19


Vedtaget


Status Vedtaget 
Plannavn Kommuneplantillæg 19 
Dato for offentliggørelse af forslag 24. november 2015 
Høringen start 24. november 2015 
Høringen slut 2. februar 2016 
Dato for vedtagelse 17. marts 2016 
Dato for ikrafttræden 22. marts 2016 
Gælder for hele kommunen? Nej 
Redegørelse

Kommuneplantillægget er en ændring af rammeområde 25.E2, Feriecenter Grønhøj Strand. Kommuneplantillægget sikrer overensstemmelse mellem kommuneplanen, Helhedsplan13 og Lokalplan 25-005.

Rammeområdet er ca. 10 ha stort, og det ligger midt i sommerhusområdet ved Grønhøj Strand, ved Ingeborgvej og Redningsvejen Syd. Rammeområdet er beliggende i sommerhusområde, og vil fortsat være beliggende i sommerhusområde.

Rammeområde 25.E2 er udlagt til erhvervsområde. Med dette kommuneplantillæg ændres anvendelsen af rammeområdet til sommerhusområde, idet tidligere rammeområde 25.E2 ikke er relevant i forhold til den faktiske anvendelse af rammeområdet. Årsagen til, at området er beliggende i et rammeområderåde til erhverv er, at bebyggelsen i området har fungeret som hotel med hotelpligt, og derfor var anvendelsen til erhverv relevant. Nu ønskes hotelpligten ophævet, og det er ønsket, at de enkelte lejligheder i området skal have status som sommerhuse.

Med hensyn til områdets anvendelse fastlægges, at området kan anvendes til sommerhusområde, og der kan indenfor området opføres sommerhusbebyggelse.

 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM 


Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:
25.E2
Nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:
25.S4
Status
Forslag