Tillæg

Du er her: Forside Forside Tillæg Forslag Kommuneplantillæg nr. 18

 
Om kommunen Baggrund Redegørelse Tillæg Kladde Politisk behandling Forslag Kommuneplantillæg nr. 18 Kommuneplantillæg nr. 12 Kommuneplantillæg nr. 19 Kommuneplantillæg nr. 26 Vedtaget 29 - Kommuneplantillæg nr. 29 30 - Kommuneplantillæg nr. 30 32 - Kommuneplantillæg nr. 32 31 - Kommuneplantillæg nr. 31 21 - Kommuneplantillæg nr. 21 23 - Butiksformål ved Lundbakvej Genvedtagne tillæg 24 - Kommuneplantillæg nr. 24 17 - Kommuneplantillæg nr. 17 33 - Kommuneplantillæg nr. 33 34 - Kommuneplantillæg nr. 34 Høring

Kommuneplantillæg nr. 18


Vedtaget


Status Vedtaget 
Plannavn Kommuneplantillæg nr. 18 
Dato for offentliggørelse af forslag 30. juni 2015 
Høringen start 30. juni 2015 
Høringen slut 22. september 2015 
Dato for vedtagelse 19. november 2015 
Dato for ikrafttræden 17. december 2015 
Gælder for hele kommunen? Nej 
Redegørelse

Kommuneplantillægget er en udvidelse af rammeområde 27.E7, Erhvervsområde ved Ryå. Kommuneplantillægget sikre overensstemmelse mellem Jammerbugt Kommuneplan, Helhedsplan13 og Lokalplan 27-013.

 

Rammeområdet er ca. 2,4 ha. stort og ligger udenfor Aabybro By i hjørnet mellem statsvejen Brogårdsvej mod nordøst og Ryå mod vest.

 

Rammeområde 27.E7 er udlagt til erhverv. Med dette kommuneplantillæg ændres afgrænsningen af rammeområdet, idet ejendommene Brogårdsvej 150 og 152, 9440 Aabybro inddrages i rammeområdet.

 

Med hensyn til områdets anvendelse fastlægges, at området kan anvendes til mejerivirksomhed.

I rammeområdet ligger Aabybro Mejeri ved Ryå lige uden for Aabybro By. Mejeriets historie går tilbage til 1888. På mejeriet produceres flødeis, Ryå Is, der er et mejeriudsalg, og der drives en limousineservice.

 

Formålet med kommuneplantillægget er at sikre, at Aabybro Mejeri fortsat kan eksistere og udvikle sig.

 

Erhvervsbyggeri skal opføres i tilknytning til og øst for mejeriets eksisterende erhvervsbygninger. Formålet hermed er at sikre, at erhvervsbyggeriet placeres som en samlet enhed, samt sikre at der ikke opføres byggeri mod syd langs Ryå.

 

Der er tre boliger inden for rammeområdet. To af disse boliger ligger i tilknytning til Aabybro Mejeri, og kan overgå til mejeridrift. Den sidste bolig kan fortsat alene anvendes til boligformål.

 

Inden for rammeområdet kan der endvidere etableres interne veje, parkering og markedsplads.

 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM 


Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:
27.E7
Nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:
27.E7
Status
Forslag