Tillæg

Du er her: Forside Forside Tillæg Forslag Kommuneplantillæg nr. 26

 
Om kommunen Baggrund Redegørelse Tillæg Kladde Politisk behandling Forslag Kommuneplantillæg nr. 18 Kommuneplantillæg nr. 12 Kommuneplantillæg nr. 19 Kommuneplantillæg nr. 26 Vedtaget 29 - Kommuneplantillæg nr. 29 30 - Kommuneplantillæg nr. 30 32 - Kommuneplantillæg nr. 32 31 - Kommuneplantillæg nr. 31 21 - Kommuneplantillæg nr. 21 23 - Butiksformål ved Lundbakvej Genvedtagne tillæg 24 - Kommuneplantillæg nr. 24 17 - Kommuneplantillæg nr. 17 33 - Kommuneplantillæg nr. 33 34 - Kommuneplantillæg nr. 34 Høring

Kommuneplantillæg nr. 26


Vedtaget


Status Vedtaget 
Plannavn Kommuneplantillæg nr. 26 
Dato for offentliggørelse af forslag 10. december 2015 
Høringen start 15. december 2015 
Høringen slut 23. februar 2016 
Dato for vedtagelse 21. april 2016 
Dato for ikrafttræden 3. maj 2016 
Gælder for hele kommunen? Nej 
Redegørelse

Kommuneplantillægget er et nyt rammeområde. Området udlægges til boligformål. Kommuneplantillægget sikrer overensstemmelse mellem kommuneplanen, Helhedsplan13 og Lokalplan 27-018.

Rammeområdet er ca. 0,5 ha stort, og er beliggende nord for Kattedamsvej midt i Aabybro By. Området indeholder i dag offentlige funktioner i form af bibliotek og SFO-tilbud.

Formålet med kommuneplantillægget er at tilvejebringe plangrundlaget for at anvende området til boligformål, etageboligbebyggelse og tæt-lav bebyggelse.

 

 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM 


Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:
27.O3
Nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:
27.B7
27.O3
Status
Forslag