Tillæg

Du er her: Forside Forside Tillæg Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 22

 
Om kommunen Baggrund Redegørelse Tillæg Kladde Politisk behandling Forslag Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 5 Kommuneplantillæg nr. 9 Kommuneplantillæg nr. 10 Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplantillæg nr. 6 Kommuneplantillæg nr. 11 Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 2 Kommuneplantillæg nr. 22 Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 14 Kommuneplantillæg nr. 7 Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 25 Indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage 29 - Kommuneplantillæg nr. 29 30 - Kommuneplantillæg nr. 30 32 - Kommuneplantillæg nr. 32 31 - Kommuneplantillæg nr. 31 21 - Kommuneplantillæg nr. 21 23 - Butiksformål ved Lundbakvej Genvedtagne tillæg 24 - Kommuneplantillæg nr. 24 17 - Kommuneplantillæg nr. 17 33 - Kommuneplantillæg nr. 33 34 - Kommuneplantillæg nr. 34 Høring

Kommuneplantillæg nr. 22


Vedtaget


Status Vedtaget 
Plannavn Kommuneplantillæg nr. 22 
Dato for offentliggørelse af forslag 30. juni 2015 
Høringen start 30. juni 2015 
Høringen slut 22. september 2015 
Dato for vedtagelse 19. november 2015 
Dato for ikrafttræden 24. november 2015 
Gælder for hele kommunen? Nej 
Redegørelse

Kommuneplantillægget er et nyt rammeområde. Området udlægges til rekreative formål. Kommuneplantillægget sikrer overensstemmelse mellem kommuneplanen, Helhedsplan13 og Lokalplan 27-017.

Rammeområdet er ca. 1 ha stort og ligger i det åbne land, ved Biersted Mosevej. Området indeholder i dag egns- og oplevelsescenter ”Vildmoseporten”.

Formålet med kommuneplantillægget er at tilvejebringe plangrundlaget for at anvende området til egns- og oplevelsescenter samt naturskole med tilhørende faciliteter.

Naturskolen skal bl.a. indeholde udendørs klasselokaler. Til naturskolen skal der etableres flere forskellige bygninger, bl.a. shelters, grubehuse, salshus, brændeskur, bageovn. Der skal ligeledes etableres afskærmende beplantning.

 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM 


Nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:
27.R15
Status

Vedtaget