Tillæg

Du er her: Forside Forside Tillæg Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 25

 
Om kommunen Baggrund Redegørelse Tillæg Kladde Politisk behandling Forslag Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 5 Kommuneplantillæg nr. 9 Kommuneplantillæg nr. 10 Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplantillæg nr. 6 Kommuneplantillæg nr. 11 Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 2 Kommuneplantillæg nr. 22 Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 14 Kommuneplantillæg nr. 7 Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 25 Indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage 29 - Kommuneplantillæg nr. 29 30 - Kommuneplantillæg nr. 30 32 - Kommuneplantillæg nr. 32 31 - Kommuneplantillæg nr. 31 21 - Kommuneplantillæg nr. 21 23 - Butiksformål ved Lundbakvej Genvedtagne tillæg 24 - Kommuneplantillæg nr. 24 17 - Kommuneplantillæg nr. 17 33 - Kommuneplantillæg nr. 33 34 - Kommuneplantillæg nr. 34 Høring

Kommuneplantillæg nr. 25


Vedtaget


Status Vedtaget 
Plannavn Kommuneplantillæg nr. 25 
Dato for offentliggørelse af forslag 13. oktober 2015 
Høringen start 13. oktober 2015 
Høringen slut 22. december 2015 
Dato for vedtagelse 28. januar 2016 
Dato for ikrafttræden 2. februar 2016 
Gælder for hele kommunen? Nej 
Redegørelse

Kommuneplantillægget er en udvidelse af rammeområde 27.B3, Boligområde Aabybro Nordøst. Kommuneplantillægget sikrer overensstemmelse mellem kommuneplanen, Helhedsplan13 og Lokalplan 27-019.

Rammeområdet er ca. 10 ha stort, og det ligger i Aabybros nordøstlige del, nord for Kattedamsvej.

Rammeområde 27.B3 er udlagt til boligområde. Med dette kommuneplantillæg ændres afgrænsningen af rammeområdet, idet tidligere rammeområde 27.O10 inddrages i rammeområdet.

Med hensyn til områdets anvendelse fastlægges, at området kan anvendes til boligområde, og der kan indenfor området opføres bebyggelse af både typen åben-lav og tæt-lav.

Formålet med kommuneplantillægget er at sikre, at der kan ske udbygning af det eksisterende boligområde.

 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM 


Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:
27.B3
27.O10
Nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:
27.B3
Status

Vedtaget