Tillæg

Du er her: Forside Forside Tillæg Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 7

 
Om kommunen Baggrund Redegørelse Tillæg Kladde Politisk behandling Forslag Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 5 Kommuneplantillæg nr. 9 Kommuneplantillæg nr. 10 Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplantillæg nr. 6 Kommuneplantillæg nr. 11 Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 2 Kommuneplantillæg nr. 22 Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 14 Kommuneplantillæg nr. 7 Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 25 Indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage 29 - Kommuneplantillæg nr. 29 30 - Kommuneplantillæg nr. 30 32 - Kommuneplantillæg nr. 32 31 - Kommuneplantillæg nr. 31 21 - Kommuneplantillæg nr. 21 23 - Butiksformål ved Lundbakvej Genvedtagne tillæg 24 - Kommuneplantillæg nr. 24 17 - Kommuneplantillæg nr. 17 33 - Kommuneplantillæg nr. 33 34 - Kommuneplantillæg nr. 34 Høring

Kommuneplantillæg nr. 7


Vedtaget


Status Vedtaget 
Plannavn Kommuneplantillæg nr. 7 
Dato for offentliggørelse af forslag 2. april 2014 
Høringen start 7. april 2014 
Høringen slut 2. juni 2014 
Dato for vedtagelse 28. august 2014 
Dato for ikrafttræden 3. september 2014 
Gælder for hele kommunen? Ja 
Redegørelse

Klimatilpasningsplanen er udarbejdet med baggrund i en aftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Planen skal indarbejdes direkte i eller være et tillæg til kommuneplanen. I Jammerbugt Kommune er Klimatilpasningsplanen et tillæg til Helhedsplan 13.

 
Baggrund

Danmark har tidligere oplevet flere hænderlser, hvor der har været vand på terræn, og blandt andet som følge heraf, indgik Regeringen og KL, som en del af økonomiaftalen for 2013, en aftale om klimatilpasning. Aftalen forpligter alle kommuner til at gennemføre en risikokortlægning og udarbejde klimatilpasningsplaner.

I pdf'en her på siden ses Klimatilpasningsplanen for Jammerbugt Kommune. I planen kortlægges områder der har risiko for at blive oversvømmet. Der arbejdes med oversvømmelse fra havvand, vandløb og kloak.

 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM 


Status

Vedtaget