Tillæg

Du er her: Forside Forside Tillæg Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 11

 
Om kommunen Baggrund Redegørelse Tillæg Kladde Politisk behandling Forslag Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 5 Kommuneplantillæg nr. 9 Kommuneplantillæg nr. 10 Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplantillæg nr. 6 Kommuneplantillæg nr. 11 Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 2 Kommuneplantillæg nr. 22 Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 14 Kommuneplantillæg nr. 7 Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 25 Indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage 29 - Kommuneplantillæg nr. 29 30 - Kommuneplantillæg nr. 30 32 - Kommuneplantillæg nr. 32 31 - Kommuneplantillæg nr. 31 21 - Kommuneplantillæg nr. 21 23 - Butiksformål ved Lundbakvej Genvedtagne tillæg 24 - Kommuneplantillæg nr. 24 17 - Kommuneplantillæg nr. 17 33 - Kommuneplantillæg nr. 33 34 - Kommuneplantillæg nr. 34 Høring

Kommuneplantillæg nr. 11


Vedtaget


Status Vedtaget 
Plannavn Kommuneplantillæg nr. 11 
Dato for offentliggørelse af forslag 13. december 2013 
Høringen start 17. december 2013 
Høringen slut 25. februar 2014 
Dato for vedtagelse 27. marts 2014 
Dato for ikrafttræden 1. april 2014 
Gælder for hele kommunen? Nej 
Redegørelse

Formålet med dette Kommuneplantillæg nr. 11 er at ændre Helhedsplanens rammebestemmelser for det område, som den nye lokalplan skal omhandle.

Ændringen sker, da der herved sikres overensstemmelse mellem Lokalplan 19-007 og Helhedsplan13.

Kommuneplantillæg nr. 11 omfatter et tidligere erhvervsområde i Helhedsplan13. Afgrænsningen af Lokalplan 19-007 dækker det samme område som kommuneplantillæg nr. 11.

 
Baggrund

Der har gennem de seneste år planlægningsmæssigt været arbejdet med at omdanne nogle af hotellerne i kystnærhedszonen til ejerlejligheder og dermed ophæve hotelpligten.

 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM 


Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:
19.C1
19.E2
Nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:
19.C1 ny
Status

Vedtaget