Tillæg

Du er her: Forside Forside Tillæg Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 13

 
Om kommunen Baggrund Redegørelse Tillæg Kladde Politisk behandling Forslag Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 5 Kommuneplantillæg nr. 9 Kommuneplantillæg nr. 10 Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplantillæg nr. 6 Kommuneplantillæg nr. 11 Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 2 Kommuneplantillæg nr. 22 Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 14 Kommuneplantillæg nr. 7 Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 25 Indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage 29 - Kommuneplantillæg nr. 29 30 - Kommuneplantillæg nr. 30 32 - Kommuneplantillæg nr. 32 31 - Kommuneplantillæg nr. 31 21 - Kommuneplantillæg nr. 21 23 - Butiksformål ved Lundbakvej Genvedtagne tillæg 24 - Kommuneplantillæg nr. 24 17 - Kommuneplantillæg nr. 17 33 - Kommuneplantillæg nr. 33 34 - Kommuneplantillæg nr. 34 Høring

Kommuneplantillæg nr. 13


Vedtaget


Status Vedtaget 
Plannavn Kommuneplantillæg nr. 13 
Dato for offentliggørelse af forslag 1. april 2014 
Høringen start 1. april 2014 
Høringen slut 27. maj 2014 
Dato for vedtagelse 25. juni 2014 
Dato for ikrafttræden 27. juni 2014 
Gælder for hele kommunen? Nej 
Redegørelse

Formålet med kommuneplantillæg nr. 13 er at muliggøre en udvidelse af centerområdet i Fjerritslev. Afgrænsningen af bymidten i Fjerritslev er fastlagt ud fra en statistisk metode. En gennemgang af afgrænsningen har vist, at bymidten kan udvides mod sydvest, uden at det vurderes at være i strid med principperne i bekendtgørelse om afgrænsning af bymidter og bydelscentre.

Bymidteudpegningen ændres således, at den følger afgrænsningen af kommuneplanramme 04.C1.

Ændringen af afgrænsningen sikrer, at der fremover er overensstemmelse mellem Lokalplan 04-003 og Helhedsplan 13

Kommuneplanramme 04.R5 reduceres med ca. 2.000 m² og overføres til kommuneplanramme 04.C1. Rammebestemmelserne forbliver uændrede.

 

 

 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg uden VVM 


Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:
04.C1
04.R5
Nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:
04.R5
04.C1
Status

Aflyst