Tillæg

Du er her: Forside Forside Tillæg Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 2

 
Om kommunen Baggrund Redegørelse Tillæg Kladde Politisk behandling Forslag Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 5 Kommuneplantillæg nr. 9 Kommuneplantillæg nr. 10 Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplantillæg nr. 6 Kommuneplantillæg nr. 11 Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 2 Kommuneplantillæg nr. 22 Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 14 Kommuneplantillæg nr. 7 Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 25 Indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage 29 - Kommuneplantillæg nr. 29 30 - Kommuneplantillæg nr. 30 32 - Kommuneplantillæg nr. 32 31 - Kommuneplantillæg nr. 31 21 - Kommuneplantillæg nr. 21 23 - Butiksformål ved Lundbakvej Genvedtagne tillæg 24 - Kommuneplantillæg nr. 24 17 - Kommuneplantillæg nr. 17 33 - Kommuneplantillæg nr. 33 34 - Kommuneplantillæg nr. 34 Høring

Kommuneplantillæg nr. 2


Vedtaget


Status Vedtaget 
Plannavn Kommuneplantillæg nr. 2 
Dato for offentliggørelse af forslag 13. december 2013 
Høringen start 17. december 2013 
Høringen slut 25. februar 2014 
Dato for vedtagelse 27. marts 2014 
Dato for ikrafttræden 28. marts 2014 
Gælder for hele kommunen? Ja 
Redegørelse

Formålet med dette Kommuneplantillæg nr. 2 er at muliggøre fortsat tørveindvinding i Store Vildmose. I tørvegravningsområdet kan der indvindes tørv på 174 ha. Graveområdet skal efterbehandles til naturformål med fokus på, at området på langt sigt kan udvikle sig til aktiv højmose.

Her ses retningslinjeteksten.

Tørveindvindingen og dens indvirkninger på miljøet er beskrevet i "VVM for tørvegravning i Store Vildmose – VVM-redegørelse og miljørapport for Pindstrup Mosebrug A/S".

Der er samtidig udarbejdet et Udkast til råstoftilladelse samt Forslag til grave- og efterbehandlingsplan.

 
Baggrund

Jammerbugt Kommune har besluttet at planlægge for fortsat indvinding af tørv i Store Vildmose.

 
VVM redegørelse Kommuneplantillæg med VVM 


Status

Vedtaget