Tillæg

Du er her: Forside Forside Tillæg Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 8

 
Om kommunen Baggrund Redegørelse Tillæg Kladde Politisk behandling Forslag Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 5 Kommuneplantillæg nr. 9 Kommuneplantillæg nr. 10 Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplantillæg nr. 6 Kommuneplantillæg nr. 11 Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 2 Kommuneplantillæg nr. 22 Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 14 Kommuneplantillæg nr. 7 Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 25 Indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage 29 - Kommuneplantillæg nr. 29 30 - Kommuneplantillæg nr. 30 32 - Kommuneplantillæg nr. 32 31 - Kommuneplantillæg nr. 31 21 - Kommuneplantillæg nr. 21 23 - Butiksformål ved Lundbakvej Genvedtagne tillæg 24 - Kommuneplantillæg nr. 24 17 - Kommuneplantillæg nr. 17 33 - Kommuneplantillæg nr. 33 34 - Kommuneplantillæg nr. 34 Høring

Kommuneplantillæg nr. 8


Vedtaget


Status Vedtaget 
Plannavn Kommuneplantillæg nr. 8 
Dato for offentliggørelse af forslag 27. juni 2013 
Høringen start 2. juli 2013 
Høringen slut 24. september 2013 
Dato for vedtagelse 14. november 2013 
Dato for ikrafttræden 3. december 2013 
Gælder for hele kommunen? Nej 
Redegørelse

Formålet med dette Kommuneplantillæg nr. 8 er at ændre Helhedsplanens rammebestemmelser for en større del af det område, som den nye lokalplan skal omhandle.

Ændringen sker, da der herved sikres overensstemmelse mellem Lokalplan 08-003 og Helhedsplan 13.

Kommuneplantillæg nr. 8 omfatter kun en del af område 08.E3 i Helhedsplan 13.

Afgrænsningen af Lokalplan 08-003 dækker det samme område som kommuneplantillægget.

 
Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af Helhedsplan13 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hotelpligten burde ophæves på lokaliteter hvor udvilkingen og kvalitetsniveauet lider under de økonomiske muligheder som hotelmodellen giver. Det er i disse områder vigtigt, at den kommunale planlægning tager højde for markedets krav til kvalitet og service, ved at give erhvervet de rette planmæssige muligheder for udvikling.

Klitrosen er et eksempel på dette.

Det betyder, at der nytænkes et koncept, hvor der på ejendommen blive mulighed for både at drive hotel og opføre ejerlejligheder. Området overføres ved planens endelige vedtagelse til byzone.

 


Nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:
08.BE6
Status

Vedtaget