Beskæftigelse

Du er her: Forside Politikker Beskæftigelse Arbejdsmarked Handlinger

 
Økonomi Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Arbejdsmarked Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Social og sundhed Teknik og miljø

Handlinger

Beskæftigelsesudvalget vil i de kommende år arbejde med at gennemføre følgende handlinger, som opfølgning på de formulerede visioner og mål:

  • Helhedsorienteret og tværfaglig sagsbehandling
  • En ny beskæftigelsesplan hvert år
  • Rotationsprojekter bl.a. på ældreområdet, servicemedarbejdergruppen samt lærere og pædagoger
  • Ungeindsats med indgangsforløb til ungdomsuddannelser, praktikpladser mv.

Der er reformer på vej til både flexjob og førtidspension. Der arbejdes også med Ungestrategien og udviklingen af det nye Unge Center i Jammerbugt Kommune.

 

Budgetinformation

Opgaverne løses inden for følgende økonomiske ramme, som det fremgår af det korrigerede budget for 2010, 2011 og 2012, arbejdsmarkedsområdet udgør ca. 20% af kommunens samlede budget.

Drift   2010  2011  2012
0.11 Faste ejendomme (beboelse) 122  117  110
3.44 Produktionsskoler 2.632 2.951  2.753
3.45 Erhvervsgrunduddannelser 400  168  169
3.46 Ungdomsuddannelse for unge
med særlige behov
7.328  9.525  9.176
5.60 Introduktionsprogram for
udlændige mv.
1.015  830  -814
5.61 Introduktionsydelse 4.040 5.340  5.812
5.65 Repatriering 57  -100  -100
5.68 Førtidspension med 50%
refusion
20.148  17.899  18.260
5.69 Førtidspension med 35%
refusion - før 2003
33.279  32.541  30.670
5.70 Førtidspension med 35%
refusion - efter 2003
89.088  104.176  106.540
5.71 Sygedagpenge 64.225  64.188  64.795
5.72 Sociale formål 447  1.019  1.042
5.73 Kontanthjælp 9.440  7.818  7.975
5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 11.741  19.274  19.334
5.78 Dagpenge til forsikrede ledige 54.952  68.849  84.459
5.80 Revalidering 9.807  15.166  15.166
5.81 Løntilskud - fleksjob mm. 43.175  37.771  38.609
5.90 Driftsudgifter til den kommunale
besk. indsats
  33.014  31.897
5.91 Beskæftigelsesindsats for
forsikrede ledige
19.596  14.000  14.261
5.95 Løntilskud - ledige ansat i
kommuner mv.
2.143  1.673  2.825
5.96 Servicejob -342  -202  -200
5.97 Seniorjob til personer over 55 år 260  257  715
5.98 Beskæftigelsesordninger 12.778  4.677  1.728
6.51 Sekretariat
- lægekonsulent/lægeerklæringer
4.065  3.536  3.589
  I alt 390.396  444.487  458.771

Økonomiske nøgletal for politikområde 5 angivet i 1.000 kr.

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget