Beskæftigelse

Du er her: Forside Politikker Beskæftigelse Arbejdsmarked Tal og fakta

 
Økonomi Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Arbejdsmarked Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Social og sundhed Teknik og miljø

Tal og fakta

Beskæftigelsesplanen og resultatrevisionen indeholder en række tal og oplysninger om indsatsen på beskæftigelsesområdet. Neden for kan ses flere oplysninger om den særlige ungeindsats, uddannelsesniveau, ledighed og integration, samt nøgletal med sammenligning med Vesthimmerlands og Thisted kommuner.

 

Ungeindsatsen

Der er i kommunen en del unge under 18 år, som har brug for mere nuancerede og varierede tilbud end dem, som pt. kan tilbydes i regi af en produktionsskole.

I lyset af foranstående bliver indsatsen over for unge særlig betydningsfuld. Dertil kommer, at VK-regeringen i 2006 offentliggjorde en Globaliseringsstrategi, hvori den opstiller en række mål og tilhørende initiativer, bl.a. at "Mindst 85% af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2010 og mindst 95% i 2015". Ifølge strategien er det kommunernes ansvar, at alle unge får en ungdomsuddannelse.

Jammerbugt Kommunes ungeindsats prioriteres højt. Tallene for gennemførelse af ungdomsuddannelse i Jammerbugt Kommune og nabokommunerne ses i tabellen nedenfor:

95 procent måltal for kommuner Faktiske andele  Mål efter 5 år  Mål efter 25 år
Jammerbugt 67,0% 71,6% 94,7%
Aalborg 62,4% 72,1% 94,0%
Hjørring 61,6% 72,8% 95,7%
Thisted 69,8% 73,1% 95,9%
Vesthimmerland 61,1% 71,9% 95,0%
Brønderslev 68,4% 72,7% 95,5%

Faktiske andel elever, der gennemfører en ungdomsuddannelse inden for 5 år efter 9. klasse - samt måltal for både 5 og 25 år efter 9. klasse. Kilde: "Veje til ungdomsuddannelse 1" , SFI.

 

Uddannelsesniveau

I Jammerbugt Kommune har vi en forholdsvis stor andel af befolkningen, som ikke har en erhvervsuddannelse og andelen med en længerevarende uddannelse er lavere end gennemsnittet i Nordjylland, se tabellerne nedenfor. 

  2007 2009 2011 Ændring 2007-2011 Pct.
Læsø 38,8 37,7 35,1 3,7 10%
Morsø 34,1 32,4 30,9 3,2 9%
Vesthimmerland 31,7 29,5 28,2 3,5 11%
Jammerbugt 31,1 29,3 27,9 3,2 10%
Thisted 31 28,9 27,3 3,7 12%
Frederikshavn 30,2 28,4 26,8 3,4 11%
Mariagerfjord 29,3 27,4 26 3,3 11%
Hjørring 28,9 27 25,4 3,5 12%
Brønderslev 27,6 25,8 24 3,6 13%
Rebild 25,6 23,7 21,9 3,7 14%
Aalborg 23,6 22,1 20,5 3,1 13%
Nordjylland 27,7 26 24,4 3,3 12%

Andel 25-64 årige uden erhvervsuddannelse i 2007-2010. Kilde: Kommunale nøgletal, Indenrigsministeriet 2012 

Det er kun Vesthimmerland, Morsø og Læsø, der har en højere andel af 25-64 årige uden erhvervsuddannelse. Der har ikke i de seneste år været så stor en stigning i antal med erhvervsuddannelser, som det er set i de andre kommuner.

  2007 2009 2011 Ændring 2007-2011 Pct.
Morsø 14,2 14,2 14,4 0,2 1%
Læsø 13,9 14,8 15,6 1,7 12%
Vesthimmerland 15,3 15,5 15,8 0,5 3%
Thisted 15,4 15,5 15,9 0,5 3%
Frederikshavn 14,8 15,5 16,1 1,3 9%
Jammerbugt 15,4 16,3 16,9 1,5 10%
Mariagerfjord 17,4 18,1 18,6 1,2 7%
Hjørring 18,3 19,1 19,8 1,5 8%
Brønderslev 18,3 19,2 20,0 1,7 9%
Rebild 22,4 23,2 24,1 1,7 8%
Aalborg 26,3 27,6 28,9 2,6 10%
Nordjylland 20,0 20,9 21,7 1,7 9%

Andel 25-64 årige med en længerevarende uddannelse i 2007-2011. Kilde: Kommunale nøgletal, Indenrigsministeriet 2012 

På samme måde fremgår det, at borgere med en længerevarende uddannelse ligger på ca. 17% - men her har der været en positiv udvikling de seneste år med en fremgang på 10%. Kompetenceudvikling er da også en af hjørnestenene i kommunens planstrategi, og således et område der har kommunens særlige bevågenhed.

 

Ledighed

Udviklingen i ledighed i de nordjyske kommuner ses i tabellen nedenfor:

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ændring
Landsdel Nordjylland 5,8 3,8 5,6 8,1 7,5 7,2 1,4
Rebild 4,5 2,5 4,9 7,7 6,4 5,5 1,0
Thisted 2,9 2,1 4,4 6,4 5,6 5,6 2,7
Mariagerfjord 4,2 2,8 5,3 8,1 6,8 6,6 2,4
Vesthimmerlands 4,3 2,9 5,5 8,3 7,6 7,1 2,8
Aalborg 6,1 4,3 5,4 7,2 7,2 7,1 1,0
Jammerbugt 6,5 4,1 5,8 8,7 7,2 7,2 0,7
Brønderslev 6,1 4,4 6,2 8,5 7,5 7,3 1,2
Morsø 4,0 3,4 6,4 10,4 9,3 7,9 3,9
Frederikshavn 7,8 4,5 6,4 9,6 8,6 8,0 0,2
Hjørring 6,8 4,3 6,3 8,9 8,5 8,7 1,9
Læsø 12,2 11,7 12,3 12 13,4 11,4 -0,8

Samlet ledighed i pct. af arbejdsstyrken i marts måned det pågældende år. Kilde:Statistikbanken

Ses i stedet på udviklingen måned for måned for Jammerbugt Kommune fås følgende billede:

Illustration af ledighed i Jammerbugt Kommune 

Integration

I Jammerbugt Kommune har vi et lavt antal flygtninge, indvandrere og familiesammenførte set i forhold til andre steder i landet.

  Indvandrer Efterkommere
Region Nordjylland 5,4% 1,1%
Aalborg 7,3% 1,8%
Thisted 5,5% 0,7%
Vesthimmerlands 5,1% 0,8%
Hjørring 4,6% 1,1%
Mariagerfjord 4,5% 0,9%
Frederikshavn 4,5% 0,8%
Læsø 3,9% 0,2%
Rebild 3,8% 0,5%
Jammerbugt 3,8% 0,5%
Brønderslev 3,6% 0,7%
Morsø 3,6% 0,7%

Andel indvandrer og efterkommere i forhold til personer med dansk oprindelse i de nordjyske kommuner. Kilde: Danmarks Statistik

Kommunen driver også et asylcenter, Brovst Asylcenter.

 

Sammenligning med andre kommuner

  Jammerbugt Region Nordjylland Landsplan
Udg. til sygedagpenge 3.931 4.290 3.773
Udg. til førtidspension 11.488 10.420 10.082
Udg. til kontanthjælp og revalidering 2.469 4.143 4.545
Udg. til aktivering 1.841 2.630 2.576
Førtidspensionister pr. 100 7,8 7,1 6,6
Udg til forsørgelse mv. (brutto) 21.370 23.019 22.276
Udg til forsørgelse mv. (netto) 13.528 14.315 14.050
Udg. til introduktionsprogram for udlændinge pr. indb. 853 369 354
Statsborgere fra ikke-vestlige lande (pr. 10.000) 167 170 177
Statsborger fra vestlige lande 132 229 309

Budgetterede udgifter pr. 17-64/66 årige (hvor andet ikke er nævnt) i budget 2012. Kilde: Kommunale nøgletal, Indenrigsministeriet 2012. 

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget