Børn og familie

Du er her: Forside Politikker Børn og familie Dagtilbud Handlinger

 
Økonomi Børn og familie Dagtilbud Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Undervisning Sundhedsfremme Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø

Handlinger

Børne og familieudvalget vil i de kommende år arbejde med at gennemføre følgende handlinger, som opfølgning på de formulerede visioner og mål:

  • Udviklingsplan for dagtilbudsområdet
  • Brugerundersøgelser
  • Etablere vuggestuepladser i hovedbyer
  • Fleksibilitet i pasningstilbud
  • Miljøoplysende aktiviteter for børn i børnehaver og landsbyordninger
  • Bidrage til at reducere CO2

Budgetinformation

Opgaverne løses inden for følgende økonomiske rammer, som det fremgår af det korrigerede budget for 2010, 2011 og 2012, dagtilbudsområdet udgør ca. 7% af det samlede budget.

Drift  

2010 

2011 

2012

5.10

Fælles formål pladsanvisningen

9.721

13.186 

13.338

5.11 Dagpleje

52.312 

49.625 

47.479

5.13 Børnehaver

42.082 

43.290 

44.960

5.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber

7.902 

8.275 

7.982

5.19 Tilskud til puljeordninger, privatinstitutioner

13.134 

14.567 

15.591

  Ialt

125.151

128.943 

129.350

Økonomiske nøgletal for politikområde 1 angivet i 1.000 kr.

Anlæg 2012 
Børnehaver - struktur og renovering 5,0

Anlægsudgift fra budget 2012 angivet i mio. kr.

 

Billede af børn ved Søparken

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget