Børn og familie

Du er her: Forside Politikker Børn og familie Dagtilbud Tal og fakta

 
Økonomi Børn og familie Dagtilbud Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Undervisning Sundhedsfremme Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø

Tal og fakta

Dagtilbuddene omfatter børn i alderen 0-5 år, og samlet set har der i de seneste år været et fald i børnetallet for småbørn.

 Alder 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Ændr
0-2 1.433 1.322 1.331 1.352 1.251 1.227 -206
3-5 1.549 1.513 1.426 1.385 1.423 1.331 -218
0-5 2.982 2.835 2.757 2.737 2.674 2.558 -424

Befolkningsudvikling i aldersgrupper fra 2001-2011

En prognose med udgangspunkt i de hidtige flyttemønstre og en boligudbygning specielt i Aabybro spår følgende udvikling i de kommende 12 år, hvor faldet de kommende år forventes lavere end i den foregående periode.

Alder 2012 2014 2016 2018 2020 2022 Ændr
0-2 1.151 1.149 1.153 1.156 1.161 1.165 14
3-5 1.346 1.319 1.242 1.252 1.255 1.258 -87
0-5 2.497 2.469 2.395 2.408 2.416 2.424 -73

Befolkningsprognose indtil 2022 udarbejdet af Jammerbugt Kommune i Demografix.

Ses på udviklingen i kommunens nærområder er der geografiske forskelle, hvor der er tendens til, at børnetallet stiger i hovedbyerne og enkelte nærområder som det fremgår af tabellen nedenfor, som er sorteret efter områder med størst tilvækst.

  2001 2003 2005 2007 2009 2011 Ændr.
Aabybro 440 421 431 459 502 503 14%
Nørhalne 149 142 152 162 148 160 7%
Ingstrup 46 56 50 61 55 46 0%
Brovst 196 191 183 187 183 193 -2%
Halvrimmen 87 94 87 101 84 82 -6%
Hune/Saltum 230 228 227 221 195 182 -21%
Biersted 166 152 165 158 152 148 -11%
Moseby 63 69 58 54 51 56 -11%
Skovsgård 97 98 86 83 87 85 -12%
Pandrup 247 224 225 223 220 213 -14%
Arentsminde/Øland 327 348 329 328 314 281 -14%
Fjerritslev 230 250 243 245 227 196 -15%
V. Hjermitslev 51 42 42 52 51 41 -20%
Ørebro 112 115 105 108 97 88 -21%
Gjøl 102 80 83 73 78 75 -26%
Hjortdal 43 40 27 33 26 31 -28%
Jetsmark 171 146 142 136 136 123 -28%
Trekroner 143 134 140 120 111 100 -30%
Tranum 123 110 110 107 101 77 -37%
Torup-Klim 135 130 98 82 72 81 -40%
Birkelse 131 97 94 87 91 76 -42%
Ialt 2.982 2.835 2.757 2.737 2.674 2.558 -14%

Hidtidig udvikling i antal 0-5 årige i nærområder, udtræk fra folkeregister.

På tilsvarende vis er der lavet en prognose for nærområderne, og den viser følgende billede:

Område 2012 2014 2016 2018 2020 2022 Ændr
Hune/Saltum 108 118 130 137 143 147 37%
Tranum 78 93 99 101 100 99 27%
Biersted 136 142 137 143 146 151 11%
Aabybro 484 482 472 492 509 525 8%
Fjerritslev 203 209 211 216 217 218 7%
V. Hjermitslev 36 36 34 35 35 34 -4%
Brovst 191 187 180 177 177 178 -7%
Torup-Klim 85 80 82 81 80 78 -8%
Jetsmark 127 127 127 124 120 116 -8%
Ulveskov 79 81 79 76 74 72 -9%
Pandrup 208 198 188 187 186 186 -11%
Hjortdal 29 27 28 27 26 26 -12%
Nørhalne 144 129 122 121 123 125 -13%
Gjøl 72 65 59 60 60 60 -16%
Trekroner 95 89 83 82 81 79 -17%
Ingstrup 45 40 40 38 38 37 -17%
Ørebro 80 78 68 68 67 65 -18%
Arentsminde/Øland 82 78 72 68 67 65 -20%
Skovsgård 84 85 76 72 69 67 -21%
Halvrimmen 73 67 60 57 55 53 -27%
Moseby 58 54 48 45 43 42 -28%
I alt 2.497 2.469 2.395 2.408 2.416 2.424 -3%

Prognose for udvikling i antal 0-5 årige indtil 2022. Kilde: Kommunens egen befolkningsprognose i Demografix. 

Pasningsprocenter

Pasningsprocenter angiver hvor stor en andel af børnene, der passes i kommunens forskellige dagtilbud.

Pasningsprocenterne for aldersgruppen 0-2 år skal ses som et gennemsnit i hele Jammerbugt Kommune. Pasningsprocenterne vil være forskellige fra distrikt til distrikt afhængig af den fysiske placering af puljeordninger, privatinstitutioner og private dagplejere. Som det fremgår passes 90% af aldersgruppen uden for eget hjem.

  Kommunal dagpleje  Frit valg (privat dagpleje) Puljeordning Privat inst. Småbørns­grupper I alt
2008 674

(69%)

90

(9%) 

68

(7%)

53

(5%) 

885

(90%)

 
2009 638

(68%)

94

(10%)

47

(5%) 

75

(8%)

18

(2%)

872

(93%)

Pasningsprocenter for 0-2 årige i 2008 og 2009, Børn og Familieafdelingen.

Pasningsprocenter for aldersgruppen 3-6 år skal ses som et gennemsnit i hele Jammerbugt Kommune. Pasningsprocenterne er beregnet på antal børn, og de er ikke omregnet til fuldtidsbørn. Pasningsprocenterne vil være forskellige fra distrikt til distrikt afhængig af den fysiske placering af privatinstitutionerne.

  Børnehaver/Landsbyordninger Privat-institutioner I alt 
2008 1.304

(92%)

83

(6%)

1.387

(98%)

2009 1.329

(93%)

86

(6%)

1.415

(99%)

Pasningsprocenter for 3-6 årige i 2008 og 2009, Børne og Familieafdelingen.

Det reelle børnetal er højere på grund af skoleudsættelser (ca. 70 pr. år). Pasningsprocenten vil incl. skoleudsættelser være 97% i de kommunale børnehaver, og dermed vil pasningsprocenten samlet blive 103%, når der fortsat tages udgangspunkt i de ovennævnte tre årgange.

 

Sammenligning med andre kommuner

Sammenlignes med resten af Nordjylland og hele landet ses det, at Jammerbugt Kommune har et lavere udgiftsniveau på bruttodriftsniveau, men et højere niveau for søskenderabat og private pasningsordninger.

Budgetterede udgifter  Jammerbugt Nordjylland Landsplan
Bruttodriftsudg. til børnepasning
pr. indb.
6.419 6.936 8.136
Udg. til søskenderabat og fripladser
pr. 0-10-årig
4.061 5.058 4.871
Udg. til private pasnings-ordninger
pr. 0-10-årig
4.479 2.227 1.937
Pladser i dagpasning i alt
pr. 100 0-10-årige
73 74 82
Pladser i dagpleje
pr. 100 0-2-årige
56 49 32
Pladser i børnehaver
pr. 100 3-5-årige
90 78 40

Kommunale nøgletal, Indenrigsministeriet 2012

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget