Børn og familie

Du er her: Forside Politikker Børn og familie Sundhedsfremme Handlinger

 
Økonomi Børn og familie Dagtilbud Undervisning Sundhedsfremme Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø

Handlinger

Udvalget for børn og familie vil i de kommende år arbejde med at gennemføre følgende handlinger, som opfølgning på de formulerede visioner og mål:

  • Helhedsorienteret og tværfagligsagsbehandling
  • Tilbudsviften til børn og familier med særlige behov
  • Ny struktur for tandplejedistrikter
  • Åben Anonym Rådgivning
  • Graviditetsbesøg og "sund indsats" 

 

Budgetinformation

Opgaverne løses inden for følgende økonomiske rammer, som det fremgår af det korrigerede budget for 2010, 2011 og 2012, sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats området udgør ca. 7% af det samlede budget.

Drift   2010  2011  2012
3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 10.781  10.529  9.454
3.08 Kommunale specialskoler      311 
4.85 Kommunal tandpleje 16.817  16.039  16.110
4.89 Kommunal sundhedstjeneste 6.381  6.442  6.982
5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning     -1.333
5.16 Klubber og andre soc.pæd. fritidstilbud    100   
5.20 Plejefamilier og opholdssteder (børn&unge) 53.051  62.362  59.223
5.21 Forebyggende foranstaltniger 28.842  29.649  27.767
5.23 Døgninstitutioner for børn og unge 13.083  14.061  14.256
5.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 2.340  1.489  2.446
5.40 Rådgivning    500   
5.72 Sociale formål (kontante ydelser) 9.877  10.065  9.953
6.51 Sekretariat og forvaltninger 100  100  100
  Ialt 141.272 151.336  145.269

Økonomiske nøgletal for politikområde 3 angivet i 1.000 kr.

Anlæg   Budget 2012
  Tandklinikker - struktur 3,0

Anlægsudgift fra budget 2012 angivet i mio. kr.

 

Billede af lille barn, der leger på gulvet

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Aflyst