Børn og familie

Du er her: Forside Politikker Børn og familie Undervisning Handlinger

 
Økonomi Børn og familie Dagtilbud Undervisning Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Sundhedsfremme Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø

Handlinger

Udvalget for børn og familie vil i de kommende år arbejde med at gennemføre følgende handlinger, som opfølgning på de formulerede visioner og mål:

  • Implementering af skolepolitik herunder inklusion
  • Implementering af ungestrategi
  • Moderniseringsplan for skolernes bygningsmasse (jf. investeringsplan)
  • Ny skole i Aabybro
  • Teknologiske muligheder (bl.a. IT strategi for folkeskolen)
  • Arbejdsmiljøpolitik for elever
  • Indgangsforløb ungdomsuddannelser
  • Fokus på at reducere COgennem adfærd 

 

Budgetinformation

Opgaverne løses inden for følgende økonomiske rammer, som det fremgår af det korrigerede budget for 2010, 2011 og 2012, undervisning og fritidsområdet udgør ca. 21% af det samlede budget.

Drift   2010  2011  2012
3.11 Beboelse   48   
3.01 Folkeskoler 249.916 234.524  233.696
3.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1.916  1.605  1.577
3.03 Syge- og hjemmeundervisning 367  671  679
3.05 SFO (skolefritidsordninger) 56.387  54.106  49.971
3.06 Befordring af elever i grundskolen 15.518  14.240  14.619
3.07 Specialundervising i regionale tilbud 2.369  2.000  1.559
3.08 Kommunale specialskoler 53.407  56.231  64.056
3.10 Bidrag til statslige og private skoler 14.801 14.037  15.404
3.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 8.384  8.868  9.062
3.14 Ungdommens uddannelsesvejledning 3.630  3.994  3.729
3.21  Forebyggende foranst.  833     
3.46 Ungdomsudd. for unge med særlige behov  1.486     
3.76 Ungdomsskolevirksomhed 9.935  8.975  8.902
  Ialt 418.952 399.299  403.254

Økonomiske nøgletal for politikområde 2 angivet i 1.000 kr. 

Anlæg 2012 
Aabybro Skole (projektering og start af byggeri) 9,73
Øvrige skolerenoveringer 5,00
Ialt 14,73

Anlægsudgift fra budget 2012 angivet i mio. kr.

 

Billede af nysgerrige børn

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Aflyst