Kultur, fritid og landdistrikt

Du er her: Forside Politikker Kultur, fritid og landdistrikt Kultur og fritid Agenda 21

 
Økonomi Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Kultur og fritid Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø

Agenda 21

Her kan du læse om de tiltag, der har en agenda 21 relevans indenfor politikområde Kultur og Fritid. 

Fremtidige agenda 21 tiltag, 2013-2016

 Samarbejde med

Målrelevans

Ombygning og drifts­optime­ring af Aabybro Hallen

Undervisning

 

Mindskelse af miljøbelastning

Samspil og koordinering

Bæredygtig byudvikling

Energirenove­ring af forenings­ejede klub­huse - støtte fra Grøn Ordning (VE-loven)  

Mindskelse af miljøbelastning

Samspil og koordinering

Energirenovering af haller  

Mindskelse af miljøbelastning

Conventus - IT og administrationssystem, der kan forenkle foreningernes adminitrative praksis og bedre udnytte de lokaler der er til rådighed  

Borgerinddragelse 

 

Hidtidige agenda 21 tiltag, 2009-2012

Målrelevans

Renovering af svømmehal i Aabybro Hallen

Mindskelse af miljøbelastning

Energirenovering af klubhuse

Mindskelse af miljøbelastning

Etablering af Ungeråd

Borgerinddragelse

Kulturcafe på Gjøl

Borgerinddragelse

Etablering af Kulturelt samvirke

Borgerinddragelse

Samspil og koordinering

Energirigtig belysning i Biersted Hallen

Mindskelse af miljøbelastning

Energirenovering af forsam­lings­huse

Mindskelse af miljøbelastning

Etablering af Lokal­historisk Sam­virke

Borgerinddragelse

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget