Kultur, fritid og landdistrikt

Du er her: Forside Politikker Kultur, fritid og landdistrikt Kultur og fritid

 
Økonomi Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Kultur og fritid Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø

Kultur og fritid

Kultur- og fritidsområdet har til formål at være grundlag for livskvalitet, personlig udvikling, aktiv og kreativ udfoldelse samt oplevelser og udfordringer.

Nedenfor finder du de på området formulerede visioner, mål, politikker, institutioner og nedsatte råd

 

Vision

I sin vision for kultur- og fritidsområdet i Jammerbugt Kommune bruger Kommunalbestyrelsen et ”vi”, der
inkluderer alle aktører i kommunens kultur- og fritidsliv:

 • Vi udvikler gennem samarbejde!
 • Vi styrker fællesskab og dannelse!
 • Vi dyrker eliten og bredden!
 • Vi beriger vores børn og unge!
 • Vi synliggør med målrettet formidling!

 

Mål

Mål for kultur

Vi udvikler gennem samarbejde!

Kommunalbestyrelsen ønsker

 • at aktører i kulturlivet i Jammerbugt Kommune skal opleve kommunen som en medspiller, der anerkender, udvikler og skaber forbindelse mellem aktørerne
 • at styrke nye tværgående alliancer og netværk mellem aktørerne på området – fx kunstnere og kunsthåndværkere - med flere tiltag, som kvantitativt og kvalitativt kan udvikle kulturlivet
 • at der findes tiltag, som kvantitativt og kvalitativt udvikler kulturlivet og
 • at kulturskolen tilbyder undervisning i forskellige kunstarter

 

Vi styrker fællesskab og dannelse!

Kommunalbestyrelsen ønsker identitetsskabende kulturelle aktiviteter eller tilbud i alle egne af kommunen

 • at biblioteket spiller en væsentlig rolle i forhold til at støtte almen dannelse og livslang læring og den enkelte borgers mulighed for at deltage i demokratiet
 • at borgere i Jammerbugt Kommune skal have mulighed for at møde og lære af kompetente kunstnere og dermed styrke og udvikle egne kulturelle kompetencer

 

Vi dyrker eliten og bredden!
Kommunalbestyrelsen ønsker at borgere i alle aldersgrupper kan få kulturelle oplevelser af høj faglig og kunstnerisk kvalitet 

 • at kommunens borgere skal have mulighed for selv at udtrykke sig gennem kunstneriske, musiske og andre kulturelle udtryksformer
 • at udøvere med et særligt talent motiveres til at videreudvikle dette
 • at rammer og faciliteter er egnede til alsidige musiske og kreative aktiviteter og kan tilgodese en differentieret efterspørgsel fra såvel aktive udøvere, som fra arrangører og publikum

 

Vi beriger vores børn og unge!
Kommunalbestyrelsen ønsker

 • at alle børn og unge skal have et tilbud om at udvikle og udtrykke sig musikalsk eller kreativt
 • at børn og unge skal præsenteres for forskellige kunstneriske udtryk og oplevelser af høj kvalitet
 • at anerkende betydningen af de kulturelle aktiviteter og produkter, som børn og unge selv igangsætter og fremstiller, og ønsker at fremme mulighederne for dette
 • at flere unge skal deltage aktivt i den kulturelle udvikling i Jammerbugt Kommune

 

Vi synliggør med målrettet formidling!
Kommunalbestyrelsen ønsker

 • at det skal være let for borgere og andre interesserede at overskue udbuddet af aktiviteter og tilbud
 • at synliggøre kunst og kultur i det offentlige rum til glæde for borgere og besøgende
 • at udøvende kunstneres muligheder for at udstille og synliggøre deres værker og udtryksformer styrkes gennem nye samarbejder og alliancer 

 

Mål for fritid

Vi udvikler gennem samarbejde!
Kommunalbestyrelsen ønsker 

 • at de frivillige i forenings- og fritidslivet i Jammerbugt Kommune skal have mest muligt ud af deres ressourcer. De skal mærke, at kommunen bakker dem op og anerkender deres indsats et styrket samarbejde mellem foreninger og øvrige aktører i fritidslivet og på tværs af kommunale sektorer og med flere nyskabende projekter og aktiviteter
 • at folkeoplysningsudvalget i højere grad har fokus på udvikling end drift

 

Vi styrker fællesskab og dannelse!
Kommunalbestyrelsen ønsker

 • at fællesskaber har gode muligheder for at udfolde sig i alle lokalsamfund
 • at vi gør brug af egnssamlingerne og lokalarkiverne, som er med til at give os kendskab til lokalområdernes
 • historie og bidrage til en lokal forankret identitet
 • at forstærke det, at områdets storslåede natur er med til at give borgere i Jammerbugt Kommune en fælles identitet
 • at borgere – uanset etnicitet, alder, køn og evt. handicap – kan finde et meningsgivende tilbud

 

Vi dyrker eliten og bredden!
Kommunalbestyrelsen ønsker

 • at fysiske rammer, faciliteter og adgangsmuligheder skal tilgodese en differentieret efterspørgsel og målgruppe
 • at foreningernes aktiviteter er målrettet bredden, men at talentet samtidig tilbydes muligheder for at videreudvikle sig 
 • at elitesportsmiljøer og – udøvere oplever, at kommunen støtter og bakker dem op
 • at naturen skal være en vigtig platform for arrangementer og udøvelse af idræts- og fritidsaktiviteter
 • at det er let for kommunens borgere
 • at prioritere en sund livsstil gennem motion, idræt og forskellige friluftsaktiviteter

 

Vi beriger vores børn og unge!
Kommunalbestyrelsen ønsker

 • at der skal være meningsfulde aktiviteter for alle børn og unge – også de foreningsløse
 • at flere børn og unge skal dyrke idræt og motion og gerne mindst en time om dagen
 • at anerkende betydningen af de fysiske udfoldelser og den aktive leg, som børn og unge selv igangsætter, og tilbyder egnede rammer til formålet
 • at motivere børn og unge til at deltage i idræts- og fritidsaktiviteter ved at tilbyde aktiviteter, som afspejler målgruppernes ønsker og behov

 

Vi synliggør med målrettet formidling!
Kommunalbestyrelsen ønsker

 • at det skal være let for borgere og andre interesserede at overskue udbuddet af aktiviteter og tilbud
 • at gøre lokalhistorie, friluftsliv og naturens skatte synlige og tilgængelige gennem autentiske og nyskabende formidlingsformer
 • at foreningslivet, institutioner og virksomheder i lighed med kommunens borgere anerkendes som interessenter i afviklingen af lokale og regionale events.

 

Lovgrundlag 

Folkeoplysningsloven
Lov om biblioteksvirksomhed
Lov om musik
Lov om museum

Vedtagne politikker

 Kultur_og_fritidspolitik.pdf (4.3 MB)

 Folkeoplysningspolitik.pdf (7.9 MB)

Regelsæt for tilskud til folkeoplysning

Nedsatte råd

Folkeoplysningsudvalg
Lokalhistorisk Samråd
Kulturelt Samvirke 

Institutioner 

Kulturskole
Biblioteker

 

Billede fra en svømmehal

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Aflyst