Kultur, fritid og landdistrikt

Du er her: Forside Politikker Kultur, fritid og landdistrikt Kultur og fritid Tal og fakta

 
Økonomi Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Kultur og fritid Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø

Tal og fakta

Kultur- og fritidsområdet er organiseret i følgende tilbud: bibliotek, tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, udviklingsmidler, kulturskole, tilskud til foreninger og selvejende institutioner.

 

Kulturområdet

Jammerbugt Kommune deltager i Kulturaftale Nordjylland. Kulturaftale Nordjylland er en udviklingsaftale med Kulturministeriet, som har til formål at øge kvaliteten og synligheden af det samlede kulturområde i landsdelen. Kulturaftalen løber fra 2013-16.

I Jammerbugt Kommune er der et meget aktivt frivilligt kultur-, fritids- og foreningsliv, som har en meget høj grad af know-who og handlekraft. 

I Jammerbugt Kommune findes flere kulturbærende institutioner og foreninger bl.a. to biografer, Fjerritslev Gymnasium, lokale afdelinger af Folkeuniversitetet, kunst- og kulturforeninger, spillesteder, Kulturelt Samvirke samt Lokalhistorisk Samråd.

 

Fritidsområdet

Jammerbugt Kommune har et aktivt idrætsliv og råder over 13 halanlæg, hvoraf syv er selvejende og seks er kommunale haller. Endvidere modtager 150 foreninger i kommunen tilskud under Folkeoplysningsloven. Der ydes tilskud til kultur- og fritidsaktiviteter for børn og unge samt undervisnings- og kulturvirksomhed for voksne.

Blandt de mange aktiviteter kan nævnes sport, idræt til lands og til vands, ridning, spejderarbejde, frimærker, have og jagt.

I det åbne land findes rekreative områder som golfbaner, speedwaybane, skydebaner, motorbaner, rideskoler, spejderhuse, lystbådehavne, kanopladser, bålpladser og shelters, se kortet til højre og retningslinjer for rekreative formål.

Hovedparten af hallerne i Jammerbugt Kommune er bygget i midten af 1980’erne, og der kan derfor forventes et moderningsbehov i de kommende år. I de kommende år vil Aabybro Hallen blive renoveret, og der er indgået driftsaftale med DGI om aktiviteter i hallen fremover.

 

Status i forhold til andre kommuner

  Jammerbugt  Region Nordjylland  Hele landet 
Biblioteksudgifter 321 407 454
Udg. til bøger og udlånsmaterialer 34 51 61
Udg. til kultur 334 573 589
Udg. til sport og fritid 1.175 1.274 1.367
Bruttodriftsudg. til bibl./kultur/folkeopl. 1.160 1.588 1.721

Budgetteret udgift pr. indbygger i budget 2012 til kultur og fritid. Kilde: Kommunale nøgletal, Indenrigsministeriet 2012

  Jammerbugt Sammen­lignings­gruppe Region Nordjylland Hele landet
Grønne områder og naturpladser 274 168 199 169
Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 343 233 174 284
Andre fritidsfaciliteter 25 -5 10 28
I alt 642 396 383 481

Udgifter pr. indbygger til fritid, bibliotek og kultur i budget 2012. Sammenligningsgruppen er Lolland, Vesthimmerland, Tønder, Guldborgsund, Assens, Jammerbugt, Mariagerfjord, vordingborg, Hjørring, Faxe, Sorø og Kerteminde. Kilde: ECO Nøgletal.

Udgifter til kultur og fritid er lavere i Jammerbugt Kommune end mange andre kommuner. Det skyldes bl.a. at kommunen ikke har statsanerkendte museer, teatre og andre større kulturinstitutioner end bibliotek og kulturskole. Til gengæld er udgiften pr. indbygger til grønne områder og idrætsanlæg på et højere niveau.

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget