Kultur, fritid og landdistrikt

Du er her: Forside Politikker Kultur, fritid og landdistrikt Landdistrikt Handlinger

 
Økonomi Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Kultur og fritid Landdistrikt Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø

Handlinger

Kultur, fritid og landdistriktsudvalget vil i de kommende år arbejde med at gennemføre følgende handlinger, som opfølgning på de formulerede visioner og mål:

  • Evaluering af landdistriktsprogram
  • Uddeling af landdistriktsmidler
  • Landdistriktspedel - grønt rejsehold
  • Natur og mountainbike
  • Brug af lukkede skoler

 

Budgetinformation

Opgaverne løses inden for følgende økonomiske rammer, som det fremgår af det korrigerede budget for 2010, 2011 og 2012, landdistriktsområdets ramme udgør under 1% af det samlede budget.

Drift   2010  2011  2012
0.05 Ubestemte formål     -500
0.15 Byfornyelse 12  200   
0.64 Andre kulturelle opgaver     947
6.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 4.904  2.518  1.746
  Ialt 4.916  2.718  2.443

Økonomiske nøgletal for politikområde 18 angivet i 1.000 kr.

 

Foto af dreng som balancerer på træstamme

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Aflyst