Kultur, fritid og landdistrikt

Du er her: Forside Politikker Kultur, fritid og landdistrikt Landdistrikt Tal og fakta

 
Økonomi Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Kultur og fritid Landdistrikt Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø

Tal og fakta

Midler til udviklingsprojekter

I erkendelse af at udkantsområder, ikke kun i Danmark men generelt i Europa, har et udviklingsmæssigt efterslæb i forholdt til centerområderne, afsættes der i stigende grad midler på EU’s budget til territoriel støtte.

EU’s støtte til udviklingsprojekter i udkantsområder fordeles gennem forskellige puljer. I den sammenhæng er de væsentligste strukturfondene, der administreres af Vækstforum og Landdistrikts- og Fiskeriudviklingsprogrammet. Landdistrikts- og Fiskeriudviklingsprogrammet administreres efter et "bottom up" princip kaldet "Leader". Det betyder, at lokale demokratisk valgte bestyrelser kaldet "Lokale aktionsgrupper", fordeler midlerne til udviklingsprojekter. Midlerne er tildelt den lokale aktionsgruppe efter socioøkonomiske opgørelser. Formålet med arbejdet i den lokale aktionsgruppe er at sikre en bæredygtig udvikling i udkantsområder. Jammerbugt Kommune indgår i to lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammet. Årligt har de to aktionsgrupper til sammen et budget på 6.650.000 kr.

På Jammerbugt Kommunes budget er der afsat midler til en landdistriktspulje. To-tre gange om året uddeles midler fra den såkaldte landdistriktspulje.

 

Fremtidige aktiviteter

Jammerbugt Kommunes landdistriktspolitik skal revideres det første år i hver ny valgperiode, i den forbindelse vælges der nye medlemmer til Landdistriktsudvalget. Der er i 2011 afholdt møder i hvert lokalområde, hvor der er i gang i forskellige typer projekter og udviklingstiltag. Nærmere beskrivelse af lokalområderne ses under områdebeskrivelser og under landdistriktsområdet på kommunens hjemmeside er nye tiltag beskrevet for hvert lokalområde. Under fiskeriprogrammet forventes projekter som opfølgning på oplægget "En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur, Handlingsplan 2007-2013".

 

Skrotordning

Gennem en frivillig "Skrotningsordning" er der sat fokus på nedrivning af dårlige boliger og oprydning omkring huse og ejendomme. Til gennemførelsen af projektet er der blive ansat en projektmedarbejder og udarbejdet en handlingsplan. Alene i 2009 og til september 2011 har Jammerbugt Kommune:

  • Truffet afgørelse om nedrivning af 57 ejendomme
  • Opkøbt 29 ejendomme med henblik på nedrivning

 

Der er ikke støttet oprydning på private grunde, dat det har været svært at komme i en positiv dialog med evt. berørte grundejere

 

Billede af person øverst på en klittop

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Aflyst