Økonomi

Du er her: Forside Politikker Økonomi Administrativ organisation Agenda 21

 
Økonomi Erhverv og turisme Administrativ organisation Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Politisk organisation Kommunale ejendomme Kommunen som arbejdsplads Byroller Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø

Agenda 21

Her kan du læse om de tiltag, der har en agenda 21 relevans indenfor politikområde Administrativ organisation. 

Fremtidige agenda 21 tiltag, 2013-2016

Målrelevans

Der arbejdes på at finde en model for eta­blering af et bygnings- og ejen­doms­kontor, som kan øge den faglige kvalitet af bygningsdriften

Samspil og koordinering

Borgerbetjening og kommunikation med øget digitalisering

Ny hjemmeside opbygges med fokus på øget digitalisering og god indgang til selvbetjening

Initiativer der fører til øget markedsføring og presseomtale, herunder formidling via lokaltv

Samspil og koordinering

Borgerinddragelse

 

Hidtidige agenda 21 tiltag, 2009-2012

Målrelevans

Digital post

Borgerinddragelse 

Reduktion af kørslen i kom­munen som virksomhed, herunder skole­kørsel og kørsel til special­tilbud. På skolekørselsområdet er omkost­ningerne reduceret med ca. 26 %. Det anslås, at kør­slen er redu­ceret med 15-18%

Mindskelse af miljø­belast­ning

Øget digitalisering  

Samspil og koordinering

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget