Økonomi

Du er her: Forside Politikker Økonomi Byroller Agenda 21

 
Økonomi Erhverv og turisme Administrativ organisation Politisk organisation Kommunale ejendomme Kommunen som arbejdsplads Byroller Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø

Agenda 21

Her kan du læse om de tiltag, der har en agenda 21 relevans indenfor politikområde Byroller.

Fremtidige agenda 21 tiltag, 2013-2016

Samarbejde med

Målrelevans

Masterplaner for Fjerritslev og Brovst by

Plan og byg

Bæredygtig byudvikling

Ny genbrugspladsstruktur. 2 gen­brugs­plad­ser placeres tættere på centerbyerne

Forsyning 

Bæredygtig byudvikling

Byerne skal sikre mødesteder og grønne områder, hvor folk kan være sammen om leg, afslapning, idræt og kultur 

 

Bæredygtig byudvikling

Udvikling af landdistrikspolitikken, så den bidrager til at højne den sociale og kulturelle kapital 

Landdistrikt

Sundhed 

Borgerinddragelse 

 

Hidtidige agenda 21 tiltag, 2009-2012 

Samarbejde med

Målrelevans

Masterplaner for Aabybro og Pandrup by

Plan og byg

Bæredygtig byudvikling

Skrotordning for falde­færdige, skæm­mende og sundheds­farlige huse. Der er siden 2009 nedrevet knap 100 huse i kommu­nen

Landdistrikt

Plan og byg 

Bæredygtig byudvikling

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget