Økonomi

Du er her: Forside Politikker Økonomi Byroller Tal og fakta

 
Økonomi Erhverv og turisme Administrativ organisation Politisk organisation Kommunale ejendomme Kommunen som arbejdsplads Byroller Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø

Tal og fakta

De enkelte byer i Jammerbugt Kommune spiller forskellige roller afhængigt af deres historie, beliggenhed og samspil med andre byer og egne.

På landsplan har der i en årrække været en debat om et "Danmark i Balance", hovedstadsområdet, vækst omkring motorvejene og yderområderne. Udviklingen i de enkelte byer præges også af de debatter som sker på landsplan og på regionalt niveau, eksempelvis med vedtagelse af nye landsplanredegørelser og den regionale udviklingsplan. Helt konkret kan puljer til erhvervs- og landdistriktsudvikling og eksempelvis kondemnering af grunde også få betydning for enkelte byers udvikling.

 

Byernes roller

Typisk har den fysiske planlægning i særlig stor grad lagt vægt på antal beboere og antal boliger i de enkelte byer, og det er også stadig denne type informationer som vi anvender, når vi skal sammenligne byerne med hinanden. Byernes roller har dog også sammenhæng med de aktiviteter som foregår i byerne, den service af både privat og offentlig karakter der tilbydes og det landskab og naturgivne forhold som præger byen og dens udviklingsmuligheder. Infrastruktur og forsyning med tekniske anlæg kan også spille en stor rolle. I rammedelen beskriver vi i denne helhedsplan derfor de enkelte lokalområder med både antal boliger og indbyggere, - men også de roller byerne har med service, infrastruktur, erhvervsstruktur, natur, landskab og kulturarv.

De enkelte byer skal dog også beskrives her med tal for antal indbyggere, boliger og byggemuligheder, idet de er grupperet efter deres byrolle og antal indbyggere. Byggemulighederne angiver både byggemodnede arealer og arealer som først om en årrække forventes anvendt til boligformål.

Hovedby Indbyggere Boliger Byggemuligheder
Aabybro 5.405 2.371  27 ha 
Fjerritslev 3.386 1.818  24 ha 
Pandrup 2.737 1.299  15 ha 
Brovst 2.685 1.448  12 ha 
Ialt 14.123 11.821 78 ha 

Tal og fakta for hovedbyer, intern opgørelse

 

Landsby Indbyggere Boliger Byggemuligheder
Kaas 1.849 880 6 ha 
Biersted 1.656 709 10 ha 
Nørhalne 1.218 504 9 ha 
Gjøl 924 426 13 ha 
Birkelse 714 349 10 ha 
Saltum 697 386 10 ha 
Halvrimmen 679 318 2 ha 
Skovsgaard 662 334 4 ha 
Hune 597 371 7 ha 
Moseby 493 238 5 ha 
Klim 451 233 3 ha 
Arentsminde 416 189 5 ha 
Tranum 401 211 9 ha 
V. Hjermitslev 394 227 5 ha 
Ingstrup 368 228 4 ha 
Blokhus 320 426 1 ha 
Hammershøy 264 127  
V. Thorup 247 128 2 ha 
Bonderup 214 114 1 ha 
Gøttrup 191 88 2 ha 
Thorupstrand 153 78 6 ha 
Torslev 140 69  
Hjortdal 131 72 2 ha 
Bejstrup 128 56 2 ha 
Ryaa 125 63  
Kaas Hede 115 56  
Ny Skovsgaard 105 53  
Haverslev 103 49 1 ha 
Østerby 99 41  
Sdr. Saltum 96 42  
Skerping 89 36  
Manstrup 84 42  
Ø. Svenstrup 82 46  
Kollerup 73 39  
Bratbjerg 71 36  
Attrup 66 36  
Trekroner 66 23 2 ha 
Slettestrand 63 59  
Korsholm 54 33  
V. Svenstrup 36 17  
Husby 34 13  
Alstrup 30 20  
Skræm 30 14  
Vust 29 16  
Biersted Mejeriby 25 10  
Ialt 14.782 7.505 121 ha 

Tal og fakta for landsbyer, intern opgørelse

 

Perspektivområder

Der er angivet en række perspektivområder ved hovedbyerne, som kan ses under kortet til retningslinje 1.1 (Potentielt fremtidig byzone). Perspektivområder tænkes først anvendt, når de nuværende rammer til byformål er opbrugt.

  • I Aabybro er der udpeget perspektivområder syd for den nye Aaby Skov og øst for Knøsgaard.
  • I Pandrup er tidligere udlagte bolig områder og et område ved en råstofgrav udpeget som perspektivområder
  • I Brovst er et areal i forlængelse med et nyudlæg ved Helhedsplan09 udpeget som perspektivområde
  • I Fjerritslev er arealer ved golfbane og Fjerritslev Gymnasium udpeget som perspektivområde

Perspektivområderne ved Brovst og Fjerritslev kan blive afgrænset yderligere i forbindelse med udarbejdelse af masterplaner for disse byer.

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Aflyst