Økonomi

Du er her: Forside Politikker Økonomi Erhverv og turisme Handlinger

 
Økonomi Erhverv og turisme Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Administrativ organisation Politisk organisation Kommunale ejendomme Kommunen som arbejdsplads Byroller Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø

Handlinger

Økonomiudvalget vil i de kommende år arbejde med at gennemføre følgende handlinger, som opfølgning på de formulerede visioner og mål: 

 • Kompentenceløft - virksomhedsrettet indsats
 • Projekt ”SmartCityDK
 • Energiinvesteringer i sommerhuse
 • Minidestinationer ved Blokhus og Slettestrand (NOMINI)
 • Dialog om investeringer i ny infrastruktur f.eks. A11 og omfartsveje i Aabybro
 • Eventforening for eventmagere i Jammerbugten
 • Ny organisering af erhvervs- og turistsservice
 • Ny strategi for erhverv og turisme
 • Messedeltagelse (Karrieremesse og Forårsmesse)
 • Synliggøre kommunale udbud på hjemmesiden
 • Samarbejde mellem hovedbyernes handelsforeningerne om markedsføring m.m.
 • Naturområder ses i relation til turisme (stier, stilleområder etc) 
 • Brug af og markedsføring af rekreative stier

 

Budgetinformation

Opgaverne løses inden for følgende økonomiske ramme, som det fremgår af det korrigerede budget for 2010, 2011 og 2012, erhverv og turistområdet udgør under 1% af det samlede budget. 

Drift   2010  2011  2012
3.64 Undervisning og kultur 926  947  0
6.62 Turisme 3.154  2.975 3.577
6.63 Udvikling af menneskelige ressourcer -418  -28  -23
6.67 Erhvervsservice og iværksætteri 4.331  4.821  4.300
  I alt 7.993  8.715 7.854

Økonomiske nøgletal for politikområde 12 angivet i 1.000 kr. 

 

Billede af byggeriarbejde

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget