Økonomi

Du er her: Forside Politikker Økonomi Kommunale ejendomme Agenda 21

 
Økonomi Erhverv og turisme Administrativ organisation Politisk organisation Kommunale ejendomme Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Kommunen som arbejdsplads Byroller Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø

Agenda 21

Her kan du læse om de tiltag, der har en agenda 21 relevans indenfor politikområde Kommunale ejendomme. 

Fremtidige agenda 21 tiltag, 2013-2016

Samarbejde med

Målrelevans

Omorganisere bygningsdriften på alle kommunale bygninger. Målet er at opnå en billigere drift / vedligeholdelse af bygninger, for derved at kunne mindske miljøbelastningen

Plan og byg

Administrativ organisation

Mindskelse af miljø­belastning

Samspil og koordinering

Moderniseringsplan for skolernes byg­nings­­masse

Undervisning og fritid

Mindskelse af miljø­belastning

Strategisk Energiplan

Plan og byg

Natur og miljø

Forsyning

Infrastruktur og beredskab

Mindskelse af miljøbelastning

Samspil og koordinering

Deltagelse i Projekt SmartCityDK

  • Energi­renove­ring af offent­lige insti­tutio­ner
  • Kompetenceløft af hånd­værke­re
  • Energirenovering af sommer­huse / fritids­huse

Plan og byg

 

Mindskelse af miljøbelastning

 

Samspil og koordinering

 

Hidtidige agenda 21 tiltag, 2009-2012

Samarbejde med

Målrelevans

Energimærkning af bygninger

 

Mindskelse af miljøbelastning

Udviklingsplan skolerenoveringer (energi­­tabs­­bereg­­nin­ger mv.)

Under­visning og fritid

Mindskelse af miljøbelastning

Oprettelse af bygninger i energi­styrings­­programmet "min energi" 

 

Mindskelse af miljøbelastning

Idéoplæg om samling af VUC, Nordbo, ungdoms­boliger, 10. Klasses center

Undervisning og fritid

Plan og byg

Dagtilbud 

Bæredygtig by­udvikling 

Handleplan for bekæmpelse af bjørneklo 

Natur og miljø

Biologisk mangfoldighed 

 

 

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget