Økonomi

Du er her: Forside Politikker Økonomi Kommunale ejendomme Handlinger

 
Økonomi Erhverv og turisme Administrativ organisation Politisk organisation Kommunale ejendomme Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Kommunen som arbejdsplads Byroller Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø

Handlinger

Økonomiudvalget vil i de kommende år arbejde med at gennemføre følgende handlinger, som opfølgning på de formulerede visioner og mål:

  • Energibesparende tiltag i bygninger, som tjenes ind i løbet af 5 år
  • Strategi for anvendelse af midler til energibesparende tiltag
  • Vedligeholdelsesplan for kommunalt ejede bygnnger med registrering af bygningstilstand
  • Omorganisering af bygningsdriften på kommunale ejendomme
  • Klargøring og byggemodning af nye boliggrunde i de områder, hvor der er efterspørgsel og lille udbud af private byggegrunde 

 

Budgetinformation

Opgaverne løses inden for følgende økonomiske rammer, som det fremgår af det korrigerede budget for 2010, 2011 og 2012, politikområdet udgør under 1% af det samlede budget. 

Drift Kommunale ejendomme 2010  2011  2012
0.05 Ubestemte formål (jordens anv. ikke bestemt) 320  69  329 
0.10 Fælles formål 467  467  467 
0.11 Beboelse 1.688  1.191  1.579 
0.12 Erhvervsejendomme 605  -615  -646 
0.13 Andre faste ejendomme 447  790  408 
0.15 Byfornyelse og boligforbedring 28  28  428 
 

Ialt

-1.671  -452  -1.251 

Økonomiske nøgletal for politikområde 15 angivet i 1.000 kr.  

Drift Tværgående aktiviteter 2010  2011  2012
0.13 Andre faste ejendomme -500  -1.000   -1.500 

 Økonomiske nøgletal for politikområde 16 angivet i 1.000 kr.

 

Billede af en kommunal bygning, her Fjerritslev Skole

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget