Økonomi

Du er her: Forside Politikker Økonomi Kommunale ejendomme

 
Økonomi Erhverv og turisme Administrativ organisation Politisk organisation Kommunale ejendomme Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Kommunen som arbejdsplads Byroller Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø

Kommunale ejendomme

Området omfatter drift af de kommunale ejendomme herunder udlejningsejendomme med opgaver som udvendig bygningsvedligeholdelse, bygningernes klimaskærm, energimærkning og energibesparende foranstaltninger.

Nedenfor finder du de på området formulerede visioner, mål, servicemål, politikker og institutioner.

 

Vision

Visionen er, at Jammerbugt Kommune kun skal eje de ejendomme, der er nødvendige for den daglige drift, og ikke, udover ældreboliger, være aktør på markedet for udlejningsboliger.

Kommunens byroller definerer i hvilke byer, Jammerbugt Kommune sikrer nye byggegrunde.

Bygningerne skal vedligeholdes så de bevarer deres værdi.

Ubebyggede ejendomme i det åbne land plejes og indrettes til brug for friluftslivet, så de udgør en ressource, eksempelvis når arealerne indgår i en blå og grøn korridor eller udgør et rekreativt område.

 

Mål

Målene for de kommunale ejendomme er:

 • at de kommunale bygninger, der ikke er nødvendige for den daglige drift udbydes til salg,
 • at kommunens bygninger registreres med bygningstilstand og efterfølgende vedligeholdelsesplan,
 • at kommunale bygninger løbende vedligeholdes efter en vedligeholdelsesplan,
 • at kommunale bygninger lever op til kravene om energimærkning,
 • at der investeres i energibesparende tiltag udover kravene i energimærkningen, så målsætningen om 2% årlig reduktion i CO2 udledning opnås,
 • at Jammerbugt Kommune sikrer areal til byggegrunde i hovedbyer og landsbyer, hvor efterspørgslen er større end udbuddet af grunde,
 • at ejendomme fremstår velholdte, fri for invasive arter og udnyttes efter beliggenhed og anvendelse, så offentligheden gives adgang under hensyn til omgivelsernes anvendelse,
 • at der ved salg af arealer tinglyses vilkår for offentlighedens fremtidige adgang til området, hvis området kan indgå i en blå eller grøn korridor eller udgøre en del af et bynært rekreativt område, og
 • at påbegynde en debat vedr. en strategi for energirenovering af de kommunale bygninger - og på baggrund af strategien renoveres de bygninger, kommunen vil beholde de næste 25 år, op til DGNB / BR 20 standard. 

 

Servicemål

Servicemålene er:

 • at der årligt sker en prioritering af nødvendige vedligeholdelsesarbejder,
 • at kommunens bygninger skal registreres for status for bygningstilstand, og
 • at alle kommunale bygninger mellem 60 og 1.500 m² er energimærkede.

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven 

Vedtagne politikker

 Udbudspolitik.pdf (717.7 KB)

Institutioner

Vej og Park (leverandør)

 

Billede af en kommunal bygning, her Nørhalne hallen sammenbygget med foreningsejet klubhus

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Aflyst