Økonomi

Du er her: Forside Politikker Økonomi Politisk organisation Agenda 21

 
Økonomi Erhverv og turisme Administrativ organisation Politisk organisation Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Kommunale ejendomme Kommunen som arbejdsplads Byroller Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø

Agenda 21

Her kan du læse om de tiltag, der har en agenda 21 relevans indenfor alle politikområder. Det er således de tværsektorelle tiltag, der beskrives herunder. De tiltag, der er specifikke for de enkelte politikområder, beskrives under deres respektive områder. Læs om kommunens agenda 21 tiltag indenfor de andre politikområder nederst på siden.  

Fremtidige agenda 21 tiltag, 2013-2016

Målrelevans

Grøn og klimavenlig indkøbspolitik 

Mindskelse af miljøbelastning

CO2 regnskab for 2012, 2013, 2014, 2015

Mindskelse af miljøbelastning

Grønne og klimavenlige indkøb

Mindskelse af miljøbelastning

 

Hidtidige agenda 21 tiltag, 2009-2012

Målrelevans

Jammerbugt Kommune indgår aftale med Danmarks Natur­frednings­forening om at blive klimakommune (Borgmester­erklæring), oktober 2009 

Mindskelse af miljøbelastning 

CO2 regnskab for 2008, 2009, 2010, 2011

Mindskelse af miljøbelastning 

Udarbejdelse og implemen­tering af aftale­styring

Samspil og koordinering 

Indkøbspolitik

Grønne produkter i hjemmeplejen

Biler - energiøkonomiske

Samspil og koordinering

Mindskelse af miljøbelastning 

Udarbejdelse og implemen­tering af Helheds­plan09, herunder åbenhed om mål og priori­teringer for alle politik­områder 

Samspil og koordinering

Borgerinddragelse

"Jammerbugt – et godt sted at bo" – børne­konkur­rence

Borgerinddragelse

Implementering af borger­inddragelses­politik

Helhedsplan 2009's borgermøder, Landdistriktsudvalget deltaget

Borgermøder ved politik­formulering f.eks. sundhedspolitik, turistpolitik, kultur- og fritidspolitik, skolepolitik

Ungdomshøring: Superdøgn og Ungdomsskole-høring på Tranum Strand samt Ungeråd og øget brug af sociale medier

Borgerinddragelse

Samspil og koordinering

 

Politikområde Økonomi:

Agenda 21 - Erhverv og Turisme
Agenda 21 - Administrativ organisation
Agenda 21 - Kommunale ejendomme
Agenda 21 - Kommunen som arbejdsplads
Agenda 21 - Byroller 

Politikområde Børne og familie:

Agenda 21 - Dagtilbud
Agenda 21 - Undervisning og fritid
Agenda 21 - Sundhedsfremme 

Politikområde Kultur, fritid og landdistrikt:

Agenda 21 - Kultur og fritid 
Agenda 21 - Landdistrikt 

Politikområde Beskæftigelse:

Agenda 21 - Arbejdsmarked 

Politikområde Social og sundhed:

Agenda 21 - Socialområdet
Agenda 21 - Sundhed 

Politikområde Teknik og miljø:

Agenda 21 - Natur og miljø
Agenda 21 - Infrastruktur og beredskab
Agenda 21 - Forsyning
Agenda 21 - Plan og byg

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Aflyst