Økonomi

Du er her: Forside Politikker Økonomi Politisk organisation Handlinger

 
Økonomi Erhverv og turisme Administrativ organisation Politisk organisation Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Kommunale ejendomme Kommunen som arbejdsplads Byroller Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø

Handlinger

Økonomiudvalget vil i de kommende år arbejde med at gennemføre følgende handlinger, som opfølgning på de formulerede visioner og mål: 

  • Ligestillingsstrategi
  • Etablere et uddannelsesnetværk med VUC, Gymnasium, AMU, efterskoler m.fl.
  • Venskabsbysamarbejdet afklares og nytænkes
  • Web-tv fra kommunalbestyrelsesmøderne
  • Initiativer for at fremme interessen for kommunalvalget ved de unge førstegangsvælgere (Ungerådet)

 

Budgetinformation

Politikområdet omfatter udgifterne til vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer (borgmestervederlag, udvalgsformænd, udvalgsvederlag), kontingent til Kommunernes Landsforening, udviklingspulje, venskabs-bysamarbejdet, mv. 

Opgaverne løses inden for følgende økonomiske rammer, som det fremgår af det korrigeret budget for 2010, 2011 og 2012, den politiske organisation udgør under 1% af det samlede budget.

Drift Pol. organisation 2010  2011 2012
3.64 Venskabsbysamarbejde 250  250  250 
6.40 Fælles formål 493  497  501 
6.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.759  7.561  7.711 
6.42 Kommissioner, råd og nævn 329  473  460 
6.43 Valg mv. 552  0
6.51 Sekretariat og forvaltninger 1.269  1.381  1.381
6.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 513  513  1.263
  Ialt 10.620  11.227  11.566

Økonomiske nøgletal for politikområde 14 angivet i 1.000 kr. 

 

Billede af Fjerritslev Gymnasium - som har en central rolle i et nyt uddannelsesnetværk

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Aflyst