Økonomi

Du er her: Forside Politikker Økonomi Politisk organisation Tal og fakta

 
Økonomi Erhverv og turisme Administrativ organisation Politisk organisation Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Kommunale ejendomme Kommunen som arbejdsplads Byroller Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø

Tal og fakta

Samarbejder

Jammerbugt Kommune er medlem af Kommunernes Landsforening, og deltager i repræsentskabsmøder og årsmøder med udpegede repræsentanter og delegerede.

Det regionalpolitiske samarbejde er organiseret i KKR (Kommunernes Kontaktråd), hvor alle borgmestre og en række repræsentanter fra de politiske partier i de 11 nordjyske kommuner drøfter og aftaler fælles strategier for en række fælles interesseområder eller tværkommunale emner. Herudover er der mellem regionen og kommunerne etableret et forum KKU (Kommunernes Kontaktudvalg), hvor bl.a. samarbejdet mellem kommunerne og regionen drøftes. I regi af KKR (og til tider også KKU) er der nedsat en række politiske fora for relevante tværkommunale emner og samarbejder.

 

Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen består af 27 medlemmer. Valgperioden løber frem til 31. december 2013. Der er valg til den nye 4-årige periode i november 2013. Nøgletal fra de seneste valg ses nedenfor, idet det skal bemærkes, at valget i 2001 havde en højere deltagelse pga. at det var sammenfaldende med folketingsvalget. 

  Folketings­valg 2011 Kommune­valg 2009  Kommune­valg 2005  Kommune­valg 2001 
Stemmeprocent
på landsplan
87,7% 65,8%    87,2% 
Stemmeprocent
Jammerbugt
87,0% 71,0%  72,3%  86,1% 
Stemmeberettigede 29.119 29.798  29.396  29.467 
Afgivne stemmer 25.340 21.151  21.263  25.366 

 Nøgletal fra folketings- og kommunevalg. Kilde: KMD udtræk

 

Udvalgsstruktur

Jammerbugt Kommunes udvalgsstruktur ses i figuren til højre. Det er aftalt, at der to gange årligt gennemføres en evaluering af samspillet mellem udvalg og forvaltning. Formålet er at sikre en forventningsafstemning samt "fodslag" om fremdriften i udvalgets arbejde og forvaltningens servicering af udvalget.

 

Illustration af udvalgsstruktur

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Aflyst