Social og sundhed

Du er her: Forside Politikker Social og sundhed Sundhed Agenda 21

 
Økonomi Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Socialområdet Sundhed Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Teknik og miljø

Agenda 21

Her kan du læse om de tiltag, der har en agenda 21 relevans indenfor politikområde Sundhed. 

Fremtidige agenda 21 tiltag, 2013-2016

Samarbejde med

Målrelevans

Sund og klimavenlig kostpolitik (at være "sund" er et stort skridt for mange, og det vil derfor være for svært for mange også at skulle opfylde krav om klimaperspektiv)

Dagtilbud

Voksen og handicap

Samspil og koordinering

Afklaring af muligheder og potentialer for hvorvidt videomøder kan reducere kørslen i forhold til samarbejdet med sygehusene 

 

Samspil og koordinering

Mindskelse af miljøbelastning 

Udvikling af landdistriktspolitikken, så den bidrager til at højne den sociale og kulturelle kapital 

Landdistrikt

Borgerinddragelse 

 

Hidtidige agenda 21 tiltag, 2009-2012

Samarbejde med

Målrelevans

Planlægning for etablering af sundhedshus og behandlerhus i Brovst

  Bæredygtig byudvikling

Samspil og koordinering

Rejsehold for sundhedsfremmende aktiviteter samt naturtræning

 

Samspil og koordinering

Udarbejdelse af sundhedspolitik

Konkretisering af indsatser, udpegning af tovholdere mv. Formulering af sund kostpolitik

Dagtilbud

Samspil og koordinering

Sundhedsordning for kommunalt ansatte  

Samspil og koordinering

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget