Social og sundhed

Du er her: Forside Politikker Social og sundhed Sundhed Handlinger

 
Økonomi Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Socialområdet Sundhed Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Teknik og miljø

Handlinger

Social- og sundhedsudvalget vil i de kommende år arbejde med at gennemføre følgende handlinger, som opfølgning på de formulerede visioner og mål:

 • Implementering og videreudvikling af den regionale sundhedsaftale
 • Evaluering af sundhedspolitikken og igangsætning af nye forebyggelsespakker
 • Lokale tilbud i lokalområdet i samarbejde med frivillige (rejsehold og opstart lokalt)
 • Samarbejde med frivillige i et samspil baseret på gensidig repekt og tillid
 • Fokus på "det gode projekt", hvor der er fokus på:
  - en bedre livskvalitet for borgeren
  - et højere kompetenceniveau for medarbejderen
 • Videomøder - særligt i samarbejdet med sygehusene
 • Digitalisering i tilbud til ældre, eksempelvis via ældrerådgivere

 

Budgetinformation

Opgaverne løses inden for følgende økonomiske ramme, som det fremgår af det korrigerede budget for 2010, 2011 og 2012, sundhedsområdet udgør ca.
5% af kommunens samlede budget. 

Drift   2010  2011  2012
4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering 71.367  72.155  116.251
4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 7.806 9.385 9.539
4.84 Vederlagsfri fysioterapi 7.500  7.541  7.226
4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 5.401  6.052  7.139
4.90 Andre sundhedsudgifter  3.671   3.806 3.883 
5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede  1.550 1.541  1.569 
5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 87 87 87 
5.99 Øvrige sociale formål 1.225 1.526  1.439 
  I alt 98.607 102.093 147.133

Økonomiske nøgletal for politikområde 8 angivet i 1.000 kr.

 

Billede fra sti med motionsredskaber ved Slettestrand

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Aflyst