Teknik og miljø

Du er her: Forside Politikker Teknik og miljø Forsyning Agenda 21

 
Økonomi Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø Natur og miljø Infrastruktur og beredskab Forsyning Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Plan og byg

Agenda 21

Her kan du læse om de tiltag, der har en agenda 21 relevans indenfor politikområde Forsyning. 

Fremtidige agenda 21 tiltag, 2013-2016

Samarbejde med

Målrelevans

Klimatilpasningsplan

Plan og byg

Natur og miljø

Infrastruktur og beredskab

Mindskelse af miljøbelastning

Samspil og koordinering  

Nedbringelse af CO2 ved produktion / frembringelse af varme på var­me­vær­ker i Jammer­bugt Kom­mune

Natur og miljø

Mindskelse af miljøbelastning

Rammeudvidelse og lokal­planlæg­ning der giver mulig­hed for etablering af sol­energi på varme­værkerne i de 4 hoved­byer 

Plan og byg

Natur og miljø

 

Mindskelse af miljøbelastning

Udlægning af area­ler til potenti­elle bio­gasanlæg 

Natur og miljø
Plan og byg 

Mindskelse af miljøbelastning 

Forebyg­gelse af proble­mer med vandstands­stig­ning

Plan og byg

Natur og miljø

Infrastruktur og beredskab

Mindskelse af miljøbelastning

Strategisk Energiplan

Plan og byg

Natur og miljø

Infrastruktur og beredskab

Kommunale ejendomme

Mindskelse af miljøbelastning

Samspil og koordinering

Ny genbrugspladsstruktur  

Byroller 

Bæredygtig byudvikling 

 

Hidtidige agenda 21 tiltag, 2009-2012

Samarbejde med

Målrelevans

Udvidelse af lednings­net og for­synings­område for kol­lektive varme­forsy­ninger (Fjerrits­lev og Aa­by­bro Varme­værker) 

Natur og miljø

Mindskelse af miljøbelastning

Spildevandsplan

 

Mindskelse af miljøbelastning

Praktisk miljøledelse på driftsenheder

Plan og byg

Natur og Miljø

Infrastruktur og beredskab

Mindskelse af miljøbelastning

Borgerinddragelse

Praktisk miljøledelse i Teknik- og Miljø­forvalt­ningen – mere klima- miljø- og ressource­tanke­gang i sags­behand­lingen

Plan og byg
Natur og Miljø
Infrastruktur og beredskab

Mindskelse af miljøbelastning

Samspil og koordinering

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Aflyst