Teknik og miljø

Du er her: Forside Politikker Teknik og miljø Forsyning Handlinger

 
Økonomi Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø Natur og miljø Infrastruktur og beredskab Forsyning Handlinger Tal og fakta Agenda 21 Plan og byg

Handlinger

Udvalget for teknik og miljø vil i de kommende år arbejde med at gennemføre følgende handlinger, som opfølgning på de formulerede visioner og mål:

 

Budgetinformation

Opgaverne løses inden for følgende økonomiske rammer, som det fremgår af det korrigerede budget for 2010, 2011 og 2012, forsyningsområdet udgør under 1% af det samlede budget.
Forsyningsområdet er brugerfinansieret. De anførte tal fra budgettet nedenfor er nettotal og giver ikke et retvisende billede. Forsyning har en omsætning på 50 mio. pr. år, svarende til knap 3% af kommunens budget. 

Drift   2010 2011 2012
1.60 Affaldshåndtering fælles formål 3.839  3.795  0
1.61 Ordning for dagrenovation
- restaffald
-5.409  -5.189  -822
1.62 Ordning for storskrald og haveaffald -125  -143  7
1.63 Ordning for glas, papir og pap -2.523  -2.547  87
1.64 Ordning for farligt affald -126  -131  -102
1.65 Genbrugsstationer 4.896  0 -270
1.66 Øvrige ordninger og anlæg -592  4.215 -10
  Ialt -40  -1.110

Økonomiske nøgletal for politikområde 11 angivet i 1.000 kr.

 

Billede af affald i et større forbrændingsanlæg

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget