Teknik og miljø

Du er her: Forside Politikker Teknik og miljø Grøn Ordning

 
Økonomi Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø Natur og miljø Infrastruktur og beredskab Forsyning Plan og byg

Grøn Ordning

I det nedenstående kan du læse om, hvad Jamerbugt Kommune har brugt midlerne fra Grøn Ordning til.

Klimakuffert

I 2010 søgte Jammerbugt Kommune om tilskud til en klimakuffert til alle folkeskoler. Klimakufferten indeholder materiale til undervisningen i klima og vedvarende energi. Kufferten indeholder materialer, der kan vise noget om: vindenergi, brændselsenergi, solenergi, vandenergi, vejr og lys. 

På samme måde som folkeskolerne har modtaget en undervisningskuffert, har Fjerritslev Gymnasium også modtaget en række materialer til undervisningen i klima og vedvarende energi, heriblandt en udendørs vindmølle.

LEC pakke

I 2012 søgte Brovst Skole om midler til en LEC (LEGO Education Center) pakke fra LEGO. Brovst Skole vil gerne fremme undervisning og information omkring nødvendigheden af alternativ energi, herunder vindenergi. Energinet.dk gav dem tilsagn om tilskud i maj 2012.

Vejrstation 

I foråret 2012 udtrykte skolelederne ønske om en vejrstation til kommunens undervisningssteder. Vejstationerne skal bruges til en strategisk udvikling af det naturfaglige område, og kan både bruges i naturfagsundervisningen og i matematikundervisningen. Der blev søgt tilsagn om tilskud d. 26. juni 2012.

Grønt Flag og Grønne Spirer

For at styrke det klima- og energibevidste fokus i folkeskolerne, børnehaverne og dagplejerne besluttede Teknik- og Miljøudvalget i 2010 at støtte medlemskabet af Friluftsrådets grønne undervisningsprogram; "Grønt Flag, Grøn Skole" og deres grønne mærkningsordning for dagtilbud "Grønne Spirer". Der var penge til medlemskabet i 2011 og 2012.  

Formidling af naturområder

Jammerbugt Kommune ønsker at sætte yderligere fokus på de unikke naturområder, og har derfor ønsket at formidle disse værdier ud i det store Natura 2000 område, Lien med Underlien mellem Slettestrand og Tranum. Derfor har kommunen søgt midler fra grøn ordning til etablering af publikumsarealer med store infotavler samt en applikation til en mobil hjemmeside.

Ridecenter 

Vesterstrand Ridecenter har søgt tilskud gennem Grøn Ordning. Pengene skal anvendes i forbindelse med nybyggeri i form af ridehal, stald, klublokaler mv. på ridecenteret. Den bærende tanke bag projektet er at skabe nye brugervenlige rammer for brugerne af centeret, primært Han Herreds hestesportsklub.

Energirapporter 

For at mindske miljøbelastningen og bruge mindre energi søgte Jammerbugt Kommune i 2011 tilsagn om tilskud til at få udført energirapporter i de foreningsejede klubhuse i kommunen. Efter energirapporten er lavet kan foreningerne vælge at få udført de energiforbedrende tiltag. Foreningerne tilbydes støtte af kommunen til de investeringer, som er rentable inden for fem år. Aftalen betyder, at kommunen fortsat betaler samme tilskud til foreningen i fem år, og at foreningen bruger gevinsten ved energiforbedringen til at betale investeringen. Efter de fem år falder kommunens lokaletilskud på grund af det lavere energiforbrug. På den måde bliver aftalen en gevinst for begge parter.

Projekt Fremtidens Feriebolig 

Jammerbugt og Hjørring Kommune har samarbejdet om "Projekt Fremtidens Feriebolig", som havde til formål at motivere sommerhusejerne i de to kommuner til at energirenovere deres sommerhuse. Jammerbugt og Hjørring Kommuner har tilsammen 14.300 sommerhuse, hvoraf 85% er elopvarmet og dertil kommer, at 56% er opført før 1980, og dermed mere end 30 år gamle. Derfor er der i høj grad potentiale for at energirenovere og forny de mange sommerhuse. I Kristi Himmelfartsferien 2012 blev der afholdt en messe for sommerhusejerne, hvor udstillere med viden indenfor energirenovering, indretning, finansiering mm. udstiller. Her var det muligt at få en snak om fremtidsdrømme og muligheder for sommerhusene. For at udbrede budskabet udkom der i april 2012 et magasin, som indeholder artikler om indretning, besparelser ved energirenovering samt øget indtægt ved vinterudlejning. Magasinet blev sendt direkte ud til alle sommerhusejere i de to kommuner. Pengene til dette projekt blev ligeledes søgt hjem gennem Grøn Ordning.

Projekt Praktisk Miljøledelse 

Jammerbugt Kommune har søgt midler fra ordningen til at afholde workshop-delen af praktisk miljøledelse på driftsenhederne.

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget