Teknik og miljø

Du er her: Forside Politikker Teknik og miljø Praktisk Miljøledelse

 
Økonomi Børn og familie Kultur, fritid og landdistrikt Beskæftigelse Social og sundhed Teknik og miljø Natur og miljø Infrastruktur og beredskab Forsyning Plan og byg

Praktisk Miljøledelse

Projekt Praktisk Miljøledelse er blevet iværksat på tre områder; institutioner, driftsenheder og administrative enheder (først Teknik- og Miljøforvaltningen). Du kan læse om baggrunden for projektet under klima og agenda 21 i redegørelsen

Institutioner

En af effekterne af besøgsrunden på institutionerne blev, at 14 institutioner påbegyndte papirsortering. Derudover fik 11 institutioner en kompostbeholder og kompostorm gratis, og begyndte således at sortere det organiske affald fra dagrenovationen. 

Desuden blev samtlige institutioner oprettet i kommunens energistyringsprogram "Min Energi". Her er det muligt at indberette og dermed følge forbruget måned for måned, og ligeledes sammenligne forbruget fra år til år. 

En undersøgelse af status på institutionerne i 2012, viste, at der stadig er fokus på energiforbruget og –vanerne. Således er der f.eks. fokus på brugen af tørretumbler, antal køle/fryseskabe i institutionen, men også på at slukke for lyset, lukke for døren mv. Børnene inddrages også. Således er der flere institutioner, der har fået hejst det grønne flag, og institutioner der har haft et tema om affaldssortering i læreplanen. Der er endvidere flere institutioner, der har fået fokus på grønne indkøb.
Fremover skal der hvert år udarbejdes en rapport for institutionerne med status for indeværende år, samt handlingsplan for det kommende år.

Driftsenhederne

Anden fase i praktisk miljøledelse omhandlede de kommunale driftsenheder, både Teknik & Forsyning/genbrugspladser og Vej & Park.

Vej og Park

Miljøledelsen er nu en fast indarbejdet del af organisationen. Der afholdes møder 4 gange årligt i projektgruppen. Nyheder og status fra møderne udsendes sammen med personalebladet. På hvert møde gennemgås status på bruttolistens projekter, samt forslag til nye projekter og initiativer. Hovedmålsætningen er energibesparelser i bygningerne og brændstofbesparelser. For brændstof er målsætningen at reducere brændstofforbruget med 5 % i 2012 og yderligere 5 % i 2013. Vej og Parks bygninger er blevet oprettet i kommunens energistyringsprogram "Min Energi". Derfor skal der hver måned indberettes vand-, varme- og elforbrug.    

Klima- og Miljøredegørelsen revideres hvert år.

Genbrugspladser

Miljøledelsen er nu en fast indarbejdet del af organisationen. Der afholdes møder 4 gange hvert år. Driftslederen valgte dog at søge andet arbejde, og derfor har projektet ikke haft så stor bevågenhed hen over sommeren 2012. Status for projektet diskuteres på de ugentlige personalemøder. Der er påbegyndt brændstofregistrering, men i forhold til miljøkrav ved udbud er kontrakten blevet forlænget, så dette projekt bliver først aktuelt i 2013. Det er besluttet ikke at kompostere, men at opdele alt haveaffald i 4 fraktioner, der efterfølgende bruges til forbrænding. Det er godt for klimaet, fordi grene og træer bliver brændt på forbrændingsanlægget og dermed bliver til el og fjernvarme. Det grønne affald bliver til biogas, der dermed også bliver brugt til produktion af el og varme. Den 3. fraktion, er et restprodukt, der fremkommer ved processen. Det bliver brugt til jordforbedring på landbrugsmarker. 4. fraktion er store og små natursten. 

Klima- og Miljøredegørelsen revideres hvert år.

Administrative enheder

Der er i skrivende stund ingen status på projektet.

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Aflyst