Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Aflyst 02.T1

 
Vest Midt Nord-øst

Vindmøller Klim Fjordholme

Plannummer 02.T1 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg 
Anvendelse specifik Vindmølleanlæg 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Klim 
Anvendelse Vindmøller med tilhørende anlæg. 
Bebyggelsens omfang Minimum 22 ens vindmøller. Minimum 66 MW. Højde op til 150 meter. 
MEGAWATT 66 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget